PSO – Nhân mùa báo Hiếu, ngày chư Tăng được thêm tuổi đạo, sáng ngày 29/07/2022 (nhằm 01/07/Nhâm Dần), Ni sư Thích Nữ Như Khai – Trụ trì chùa Bảo Thắng (số 62, đường 35, Linh Đông, TP. Thủ Đức) đã hướng dẫn chư Ni cùng quý Phật tử trang nghiêm thiết lễ Vu lan và dâng pháp y.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT. Thích Tắc Lãnh – Chứng minh BTS GHPGVN TP. Thủ Đức; HT. Thích Minh Truyền – Phó ban BTS GHPGVN TP. Thủ Đức; HT. Thích Trí Minh – Chứng minh chùa Thiền Tôn 2 TP. Thủ Đức; HT. Thích Hoằng Thông – Chứng minh chùa Vạn Đức cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tòng lâm tự viện và đông đảo Phật tử về tham dự.

Trước khi bước vào buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni cùng quý Phật tử đăng lâm Đại hùng bảo điển Trì tụng kinh vu lan để hồi hướng công đức đến các vị tiền bối hữu công, ông bà quá vãng nhiều đời nhiều kiếp.

Sau tiết mục múa hoa cúng dường lên chư Tôn đức của Gia đình Phật tử Đức Bảo. Phật tử Diệu Bích đại diện quý Phật tử dâng lời phát nguyện cúng dường ca sa, quý Phật tử đồng thời thực hiện nghi thức cài hoa hồng lên ngực áo chư Tôn đức và của mình, những ai còn cha còn mẹ thì trên ngực áo sẻ được cài bông hoa hồng đỏ thắm, những ai mất cha mất mẹ sẻ cài bông hoa màu trắng.

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Trí Minh tán dương công đức của Ni sư trụ trì cùng quý Phật tử đã noi theo tấm gương hiếu hạnh của Mục Kiền Liên Tôn Giả, vị đại đệ tử Đức Phật, với gương Hiếu hạnh của Ngài đã đi sâu vào lòng mỗi người con Phật. Trãi qua hơn hai mươi sáu thế kỷ, một thông điệp Vu lan cho muôn loài là :”Thiên Kinh Vạn Điển, Hiếu Nghĩa Vi Tiên”. Nguyện đem công đức cúng dường này hồi hướng đến ông bà, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được siêu sanh về cõi lành, ông bà cha mẹ còn hiện tiền được nhiều phước báo, đồng thời cũng cầu chúc cho Ni sư cùng quý Phật tử được pháp thể khinh an, vạn sự như ý Phật sự viên thành.
Buổi lễ cúng dường kết thúc trong niềm hoan hỷ của chư Tôn đức cùng quý Phật tử.

Trung Thắng