PSO – Trung tâm Nhân Đạo Từ Tâm kết hợp cùng  Chùa Huyền Trang- Nhà Bè và tông phong Tổ Sư Thiền tổ chức Lễ Húy Nhật lần thứ 22 của Hòa Thượng Ân Sư Thiền Sư THÍCH DUY LỰC.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: Hòa Thượng Trưởng tông phong Thích Minh Hiền; Hòa Thượng Thích Thiện Nghĩa – Chứng Minh Ban Trị Sự Phật giáo H. Nhà Bè; Hòa Thượng Thích Huệ Minh – Trụ Trì Thiền Đường Liễu Quán 1-BRVT cùng Chư Tôn Đức Tăng, Ni trụ trì các Tự Viện tại H. Nhà Bè và các Tỉnh, Thành lân cận.
Trong buổi lễ, Hòa Thượng Thích Huệ Minh đại diện Chùa Huyền Trang và Tông Phong Tổ Sư Thiền dâng lời Cảm Niệm Ân Sư và cúng dường trai tăng.
Buổi lễ kết thúc tốt đẹp và hoan hỷ  trong ngày

Tin, ảnh: Sư Chơn Minh