PSO – Sáng ngày 8/8/2022 (nhằm ngày 11/07 năm Nhâm Dần), chùa Kiều Đàm (số 1 đường 138, phường Tân Phú, Tp. Thủ Đức) trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan Báo hiếu.

Buổi lễ dưới sự chứng minh tham dự: HT. Thích Đạt Niệm, HT. Thích Huệ Cảnh, HT. Thích Nhật Liên, HT. Thích Thiện Nhân – Đồng chứng minh BTS GHPGVN Tp. Thủ Đức; HT. Thích Giác Trí – Phó ban Văn hóa TP. HCM; HT. Thích Thiện Minh – Trưởng ban BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN Tp.Thủ Đức; HT. Thích Minh Truyền – Phó trưởng ban BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN Tp.Thủ Đức; HT. Thích Thiện Tâm – Cố vấn BTS GHPGVN Tp.Thủ Đức; HT. Thích Thiện Hảo – Phó trưởng ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN Tp.Thủ Đức; TT. Thích Thiện Ý – Phó trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN Tp. Thủ Đức; TT. Thích Huệ Nghiêm – Chánh Thư ký BTS GHPGVN Tp.Thủ Đức; HT. Thích Nhật Thiện – Viện chủ chùa Kiều Đàm.

Về phía chư Tôn đức Ni có: NT. Thích Nữ Giác Trung – Phó PBNG TP.HCM, Phó trưởng ban kiêm trưởng PBNG TP Thủ Đức; NT. Thích Nữ Giác Thành, NT. Thích Nữ Tắc Tuyết – Đồng Chứng minh PBNG TP. Thủ Đức; NT. Thích Nữ Như Cảnh – Cố vấn PBNG TP. Thủ Đức; NS. Thích Nữ Chúc Tường – Trưởng ban Tổ chức.

Buổi lễ còn có sự tham dự của các cấp chính quyền, ban Tôn giáo và đông đảo Phật tử.

Trong Tỳ Ni tạng Trụ Đức Phật dạy: “Tỳ Ni tạng Trụ, Phật Pháp Cửu Trụ”. Thực thi lời Phật dạy,hành giả Ni đã dành trọn thời gian cho sự tu học, thúc liếm thân tâm trong ba tháng. Đây không chỉ là trách nhiệm,bổn phận của người con Phật mà còn là nhu cầu thiết yếu, là con đường để thăng hoa đời sống tâm linh, và vun bồi trí tuệ trong tinh thần sống chung hòa hợp, ba tháng hạ trôi qua, ngày tự tứ cũng là ngày Vu lan Báo hiếu trở về với tất cả những người con Phật, nhắc nhở người con hiếu hạnh chúng ta phải luôn phải luôn nhớ nghĩ đến hai đấng sinh thành,để lo đền đáp thâm ân dưỡng dục.

Tại buổi lễ, các bé Phật tử chùa Kiều Đàm múa dâng hoa cúng dường và cài hoa hồng cho chư Tôn đức cùng quý quan khách.

Phật tử Diệu Hiếu, đại diện Phật tử dâng lời tác bạch dâng pháp y cúng dường kính mừng khánh tuế chư Tôn đức.

HT. Thích Huệ Cảnh ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng tán thán công đức NS. Thích Nữ Chúc Tường 4 lần mở khóa an cư, tạo điều kiện cho chư Ni tu học. Hòa dạy quý Phật tử qua một năm thêm 1 tuổi, nhưng với người con phật mỗi khóa an cư chư tăng câu hội trải qua mỗi khóa an cư chư Tăng thêm một tuổi đạo. Hòa thượng chúc mừng chư Tôn đức Tăng Ni thêm 1 tuổi đạo, 3 đời chư Phật nương nhờ pháp y tu tập mà thành tựu, chư tổ cũng như thế. Nay quý Phật tử dâng Pháp y lên làm hành trang cho chư Tôn đức, pháp y vô lượng công đức. Xin đem công đức hạ trường công đức phước điền cao quý này hướng về mười phương chư Phật và hồi hướng cho quý Phật tử mạnh khỏe bình an, gia quyến sum vầy, an cư lạc nghiệp,…cầu nguyện anh linh liệt sỹ vì tổ quốc hi sinh, hương linh vì bệnh dịch covid, hương linh phụ mẫu, đa sanh phụ mẫu, thất thế phụ mẫu, sinh về cõi tịnh, xin tán dương công đức quý vị.

Ni Sư Chúc Tường dâng lời cảm tạ chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm chứng minh và thọ nhận vật phẩm cúng dường, tri ân quý cấp chính quyền, quý tôn giáo bạn cùng quý phật tử đồng tham dự.

Dịp này, trường hạ Chùa Kiều Đàm gửi ủng hộ quỹ vì người nghèo Tp.Thủ Đức 40 triệu đồng, gửi ủng hộ quỹ vì người nghèo phường Tân Phú 10 triệu đồng tiền mặt,và 300 phần quà với tổng giá trị 90 triệu đồng.

Chiều cùng ngày chư Tôn đức quang lâm chứng minh lễ tác pháp tự tứ tại trường hạ Ni chùa Kiều Đàm.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

 Trung Thắng