PSO – Trải qua một tháng chư Ni và Phật tử chùa Nguyên Hương (Quận 4, TP. HCM) luân phiên trì tụng kinh Dược Sư. Chiều ngày 26/02/2022 (Nhằm ngày 26 tháng Giêng năm Nhâm Dần) chùa Nguyên Hương đã trang nghiêm diễn ra lễ sớt bát hoàn kinh Dược sư, cúng dường lên chư Tôn đức hiện tiền chứng minh, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, dịch bệnh tiêu trừ.

Buổi lễ dưới sự chứng minh của chư Tôn đức ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, chư Tôn đức ban Trị sự Phật giáo quận 4, chư Tôn đức các tổ đình, tự viện Phật giáo trên địa bàn thành phố; cùng chư Ni chùa Nguyên Hương và Phật tử đạo tràng đồng tham dự.

Mở đầu buổi lễ, sau lời tác bạch cung thỉnh của Ni trưởng Thích Nữ Như Nghiêm – Trưởng Phân ban Ni giới quận 4, Trụ trì chùa Nguyên Hương, chư Tôn đức chứng minh đồng quang lâm chánh điện thực hiện nghi thức niêm hương, bạch Phật xướng lễ cúng dường thập phương chư Phật, Bồ-tát, Thánh hiền…

Pháp hội trang nghiêm thanh tịnh, chư Phật hiện toạ đạo tràng chứng minh công đức, Đàn Dược Sư kỳ quốc thái dân an, nguyện phong đều vũ thuận, theo đó được thành tựu viên mãn.

Tại giảng đường chùa Nguyên Hương, HT. Thích Hạnh Ngộ – Phó ban TT ban Tăng sự Phật giáo TP, chứng minh BTS Phật giáo quận 4 đã ban lời huấn thị cho hàng Phật tử với ý nghĩa nhằm ôn lại truyền thống tốt đẹp thời đức Phật còn tại thế, gieo trồng những hạt giống lành cho hàng Phật tử tại gia thông qua việc hỷ cúng, sớt bát phẩm vật cúng dường đến chư Tôn đức. Nhân đây, Hòa thượng cũng gửi lời tán thán công đức đối với đạo tràng Phật tử và nguyện cầu cho quý Phật tử luôn được an vui, kiết tường, cửu huyền thất tổ đã quá vãng được siêu sinh lạc quốc trong ánh từ quang của chư Phật.

Tiếp đó, dưới sự dẫn lễ của Hòa thượng chứng minh, chư Tôn đức cùng toàn thể đại chúng đồng trì tụng kinh Dược Sư cầu nguyện quốc thới dân an, phong điều vũ thuận, dịch bệnh tiêu trừ.

Toàn thể Phật tử với tâm thanh tịnh hướng về Tam Bảo thành tâm sớt bát cúng dường lên chư Tôn đức.

Sau khi thọ nhận sự cúng dường, chư Tôn đức chứng minh chú nguyện cho sự cúng dường như Pháp của quý Phật tử và cầu nguyện cho phước lành sẽ phát sinh đến toàn thể nhân dân và đem lại sự an lành cho xã hội.

Tin: Công Minh, ảnh: Đăng Huy