PSO – Sáng ngày 22/11/2022, tại chùa Pháp Hoa (quận 3, TP. HCM) môn đồ tứ chúng đã thành kính cử hành lễ tưởng niệm ngày viên tịch của Đức đệ nhất Pháp Chủ GHPGVN Trưởng lão HT. Thích Đức Nhuận và huý kỵ lần thứ 40 cố HT. Thích Tuệ Hải – Tổ khai sơn chùa Pháp Hoa.

Quang lâm tham dự có: HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp chủ HĐCM; HT. Thích Như Tín, HT. Thích Tịnh Hạnh – đồng Thành viên HĐCM; HT. Thích Thiện Đức – Ủy viện TT HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Kiểm soát TƯ GHPGVN, Phó BTS Phật giáo TP.HCM cùng chư Tôn đức Văn phòng 2 TƯ Giáo hội; Ban Trị sự PG TP.HCM và Quận 3 đồng tham dự.

Tại tổ đường, chư Tôn giáo phẩm đã thành kính dâng hương cúng dường và tưởng niệm 29 năm ngày Đức đệ nhất Pháp Chủ GHPGVN Trưởng lão HT. Thích Đức Nhuận viên tịch. Cùng đó, chư Tôn đức cũng thành kính tưởng niệm huý kỵ lần thứ 40 cố HT. Thích Tuệ Hải, người khai sơn và trụ trì chùa Pháp hoa. Trước Giác linh đài khói hương quyện tỏa chư tôn Giáo phẩm đã nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ Giác linh cố Hòa thượng được Cao đăng Phật quốc.

Tiếp đến, để bày tỏ lòng hiếu đạo với Ân sư thay mặt môn đồ tứ chúng và đạo tràng chùa Pháp Hoa, TT. Thích Quảng Minh – Trụ trì chùa Pháp Hoa đã dâng cảm niệm lên giác linh Đức đệ nhất Pháp Chủ và cố Hoà thượng khai sơn. Dịp này, thể hiện tấm lòng tri ân của hàng môn đồ và hồi dướng công đức thù thắng đến chư liệt vị Tổ sư, chư Tăng và Phật tử chùa Pháp Hoa đã thiết lễ trai tăng cúng dường lên chư Tôn đức hiện tiền chứng minh.

Thay mặt chư Tôn đức chứng minh, HT. Thích Như Tín đã ban lời đạo từ tại buổi lễ. Hoà thượng tán dương tinh thần tri ân và báo ân của môn đồ đệ tử đến chư liệt vị Tổ sư. Qua đây HT cũng nhắc lại ân đức cố Trưởng lão Hoà thượng Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN. Ngài là vị cao tăng thạc đức, đã dành trọn đời mình cho lý tưởng hoằng pháp lợi sinh, nhiệt tâm phụng sự vào sự nghiệp làm sáng danh đạo Pháp và dân tộc.

Lâm Huy