PSO – Sáng ngày 20/2 (nhằm ngày 20 tháng Giêng năm Nhâm Dần), chùa Thiền Tôn 2 (phường Cát Lái, TP. Thủ Đức) khai đàn Dược sư Thất Châu năm 2022 cầu Quốc thái dân an.

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của chư Tôn Giáo phẩm: HT. Thích Đạt Phước – Viện chủ chùa Quang Minh; HT. Thượng Trí Hạ Minh – Viện chủ chùa Thiền Tôn; HT. Thích Tâm Linh – Chùa Phước Thái; HT. Thích Thiện Đức – Chùa Phước Quang; HT. Thích Lãng Huỳnh – Viện chủ chùa Thiên Trúc; HT. Thích Tắc Phi, HT. Thích Minh Hoá cùng chư Tôn đức chùa Thiền Tôn 2 và các tự viện lân cận, đông đảo Phật tử đạo tràng.

Tại lễ khai đàn Dược sư Thất Châu, sau nghi thức niêm hương trang nghiêm của chư Tôn đức Giáo phẩm. Tiếp đó, HT. Thượng Trí Hạ Minh – Viện chủ chùa Thiền Tôn đảm nhiệm chủ sám đàn Dược sư đã cử hành nghi thức niêm đàn sái tịnh và chính thức khai kinh Dược sư.

Tiếp đến, chư Tôn đức đã thực hiện nghi lễ cầu an cho toàn thể đạo hữu Phật tử tham dự, đại chúng đều nhất tâm cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho bản thân, gia đình được bình an, dịch bệnh sớm tiêu trừ, đất nước thái hòa, nhân dân an lạc.

Đàn Dược sư Thất Châu đầu năm Nhâm Dần – 2022 do chùa Thiền Tôn 2 kết hợp 7 Hoà thượng cùng 49 chư Tôn đức Tăng lập Đàn và tổ chức, cầu nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, chúng sinh an lạc.

Đàn Dược sư Thất Châu cầu an diễn ra từ 20 đến 27 tháng Giêng – năm Nhâm Dần. Năm nay, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM khuyến khích các chùa tại TP.HCM thực hiện đàn Dược sư tuân theo tinh thần của kinh Dược sư và tôn trọng nghi thức truyền thống của chư Tổ đã từng thực hiện nhằm tạo niềm an lạc trong dịp đầu năm mới. Sau thời khoá tụng Kinh Dược sư và cầu an đàn tràng tạm nghỉ thọ trai và các thời khoá tiếp tục diễn ra các buổi sáng, chiều liên tục tới ngày 27 hoàn Đàn cùng với đó Nhằm tạo duyên lành với Phật pháp, chùa Thiền Tôn 2 cũng sẽ tổ chức thực hiện nghi thức phóng sanh, với ý nghĩa cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách và bảo vệ hệ sinh thái, bảo vệ môi trường sống.

PV: Trương Hoàng Giang.