TP.HCM: Chùa Trúc Lâm trang nghiêm Đại lễ dâng Y Kaṭhina PL.2566 – DL.2022

0

PSO – Sáng 26/10/2022 (nhằm ngày 02/10/Nhâm Dần), tại chùa Trúc Lâm (tọa lạc số 152/4 Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, quận 6, TP.HCM) đã diễn ra Đại lễ dâng Y Kaṭhina PL.2566 – DL.2022 trong không khí trang nghiêm và hoan hỷ của toàn thể đại chúng tham dự.

Đến chứng minh và tham dự có: HT. Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Hộ Chánh – UV HĐTS GHPGVN; HT. Thiện Pháp – Trụ trì chùa Thiền Quang 1; HT. Thiện Nhân – Trụ trì chùa Xá Lợi Phật Đài; HT. Giác Giới – Trụ trì chùa Viên Giác, HT. Pháp Chất – Trụ trì Thiền viện Nguyên Thủy; cùng chư Tôn đức Tăng trụ trì và đại diện các tự viện thuộc Phật giáo Nam tông Theravāda trong TP.HCM và các tỉnh thành lân cận; Tu nữ và thiện nam tín nữ Phật tử vân tập về tham dự.

Buổi lễ bắt đầu bằng khóa kinh Lễ bái Tam bảo của toàn thể quý cô Tu nữ và chư Phật tử. Sau đó, là thời giảng pháp do HT. Giác Giới – Trụ trì chùa Viên Giác (Vĩnh Long) đảm trách. Trong buổi giảng pháp, HT. Giác Giới đã giảng về ý nghĩa câu Pháp cú số 239.

“Bậc trí theo tuần tự
Từng sát-na trừ dần
Như thợ vàng lọc bụi
Trừ cấu uế nơi mình”.

Sau đó, gia đình Phật tử Lương Chí Thành – thí chủ chính thức Đại lễ dâng y Kaṭhina năm nay cùng các thí chủ hùn phước, chư vị Tu nữ, Phật tử trang nghiêm nhiễu Phật ba vòng trong tiếng âm vang của bài kệ Dâng y Kaṭhina.

“Ca-sa oai đức chi bằng
Sắc vàng thanh bạch của hàng Sa-môn
Noi gương Từ phụ Thế Tôn
Hoằng khai Giáo pháp bốn môn bốn ngàn
Ngày nay thiện tín các hàng
Ca-sa đại lễ nghiêm trang cử hành…”

Tiếp đó là nghi thức dâng y Kaṭhina truyền thống Phật giáo Theravāda. Gia đình thí chủ chính thức cùng các Phật tử hùn phước, dâng hương, cúng dường Tam bảo và tác bạch cúng dường y Kaṭhina.

Hai vị Tỳ-khưu thông rõ luật sẽ đại diện chư Tăng thực hiện phần tuyên ngôn Tăng sự để giao y đến cho Tỳ-khưu Định Phúc Samādhipuñño để thọ y Kaṭhina năm nay. Buổi lễ kết thúc với khóa kinh cầu an, cầu siêu và phúc chúc, hồi hướng phước báu đến Phật tử.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Sư Minh Tấn