PSO –  Chiều ngày 26/09/2019, khi hay tin Ni trưởng Ngoạt Liên – Nguyên Ủy viên TT HĐTS GHPGVN, Chứng minh PBNGTƯ, Nguyên Ủy viên TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyên Ủy viên MTTQTP.HCM, Nguyên Ủy viên BTS Thành hội PG Thành phố, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên Hiệp Phụ nữ TP. HCM, Trụ trì Tổ đình Ngọc Phương viên tịch. Các Phái đoàn BTS các quận, thành phố, khu vực miền Bắc, Trung, Nam, các cơ quan ban ngành đồng kính viếng lễ tang Ni trưởng.

Phái đoàn tịnh xá Trung Tâm quận 6, TP.HCM do Hòa thượng Thích Giác Hà – Thành viên TƯ GHPGVN, Tri sự Trưởng Giáo đoàn V, Trụ trì tịnh xá Phú Lâm làm trưởng đoàn.

Ni sư Hòa Liên – Dẫn chương trình tang lễ 

Phái đoàn Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh, do Thượng tọa Thích Tâm Chơn – Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh, Ủy viên HĐTS TƯ, Chánh Văn phòng Tăng sự TƯ làm trưởng đoàn.

Ban Trị sự GHPGVN quận Thủ Đức, do Thượng tọa Thích Minh Truyền, Thượng tọa Thích Hoằng Trí, ĐĐ. Thích Minh Nghi – đồng phó BTS PG quận hướng dẫn phái đoàn đồng kính viếng.

Ban Tôn giáo Chính phủ, do ông Trà Quang Thanh – Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Tôn giáo phía Nam làm trưởng đoàn.

Chùa Pháp Vân hướng dẫn Phật tử kính viếng tang lễ

 Phái đoàn chư Tôn đức BTS  GHPGVN tỉnh Hậu Giang kính viếng tang lễ Ni trưởng

Được sự ủy nhiệm của Thượng tọa Thích Phước Tâm – Trụ trì chùa Từ Bi (Hoa Kỳ), Thượng tọa Thích Minh Bảo đã thay mặt hướng dẫn đoàn kính viếng Giác linh Ni trưởng.

  Phái đoàn Cựu Tăng, Ni sinh khóa 5 Học viện PGVN tại TP.HCM, kính viếng lễ tang do Đại đức Thích Đức Châu làm trưởng đoàn.

Phái đoàn Kinh tế Tài chính TP. HCM kính viếng tang lễ

Phái đoàn Tăng, Ni sinh lớp Cao học khóa II TP.HCM kính viếng lễ tang Ni trưởng

Phân ban Ni giới tỉnh Bình Thuận, do Ni trưởng Thích Nữ Như Hải – Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Thuận, Phó ban Tăng sự tỉnh Bình Thuận làm trưởng đoàn.

Ban Biên tập Phật sự Online do TT. Thích Minh Nhẫn – Tổng Biên tập PSO làm trưởng đoàn, cùng TT. Thích Minh Ân – Phó Tổng Biên tập, đã hướng dẫn chư Tôn đức Tăng Ni, quý cư sĩ BBT trở về tổ đình Ngọc Phương, đối trước án tiền Ni trưởng Ngoạt Liên, cử hành nghi thức tưởng niệm.

Phái đoàn chư Ni và Thiền sinh Thiền viện Pháp Sơn (Đồng Nai), do Ni sư Hằng Liên – Trưởng ban Hoằng pháp huyện Tân Phú (Đồng Nai), Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Trụ trì Thiền viện Pháp Sơn làm trưởng đoàn.

Ni sư Cương Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Trước làm trưởng đoàn, hướng dẫn phái đoàn  kính viếng lễ tang.

Phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Phân ban Ni giới tỉnh Long An viếng tang Ni trưởng Ngoạt Liên, do HT. Thích Minh Thiện làm trưởng đoàn.

Tịnh thất Ngọc Liên hướng dẫn Phật tử trở về kính viếng tang Ni trưởng

Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 10 kính viếng tang Ni trưởng

Sư cô Dung Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Định (Đồng Nai)

Đoàn Trung cấp Giảng sư khóa 9, do Đại đức Thích Đồng Huệ làm trưởng đoàn đồng kính viếng giác linh Ni trưởng.

Phái đoàn các Tịnh xá: Tịnh xá Ngọc Diệp, Tịnh xá Ngọc Đức, Tịnh xá Ngọc Duyên, Tịnh xá Ngọc Phú, Tịnh xá Ngọc Bảo, Tịnh xá Kỳ Hoàn, Tịnh thất Ngọc Hiền, Tịnh xá Ngọc Chơn. Sư cô Vy Liên – Trụ trì chùa Quán  Tình (Hà Nội) đồng kính viếng.

Ban TT-TT Ni giới Hệ Phái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The post TP.HCM: Chùm ảnh các Phái đoàn kính viếng lễ tang Ni trưởng Ngoạt Liên ngày thứ 3 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.