PSO – Chiều ngày 01/12/2020 (nhằm ngày 27/10 năm Tân Sửu), dưới sự chứng minh của chư Tôn Hoà thượng giáo phẩm HĐCM, HĐTS Trung ương GHPGVN, chư Tôn đức Hệ phái Khất sĩ, môn đồ đệ tử đã cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Hà nhập kim quan trong sự hộ niệm của Tăng, Ni, Phật tử dự lễ.

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín – đồng Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ; HT.Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Huệ Minh – Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ TƯ cùng chư Tôn đức giáo phẩm HĐTS, Tăng Ni các giáo đoàn thuộc Hệ phái Khất sĩ đồng về hộ niệm.

Mở đầu buổi lễ, chư Tôn Hoà thượng chứng minh quang lâm Giác linh đường, cung đối trước tôn tượng Đức Phật Bổn Sư, dâng hương cầu nguyện để nhờ tha lực từ bi của chư Phật tiếp dẫn Giác linh cố Trưởng lão Hoà thượng cao đăng Phật quốc.

Tại đây, Hòa thượng Chủ tịch và nhị vị Hòa thượng chứng minh đã cử nhành dương trái tịnh Giác linh đường; Tiếp đó, Từ phương trượng viện chủ, Hòa thượng Trưởng Ban nghi lễ Trung ương làm lễ sái tịnh nhục thân cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hà tân viên tịch, môn đồ đệ tử thành kính bái lạy và cung thỉnh nhục thân cố Ân sư về Giác linh đường, nhập vào kim quan trong tiếng niệm Phật đồng thanh của chư Tôn đức, Tăng Ni, Phật tử hiện diện.

Theo Cáo phó của Ban thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hà – Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh; Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 6; Nguyên Phó Trưởng ban Ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN; Nguyên Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh; Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ; Trị sự Trưởng Giáo đoàn V; Trụ trì Tịnh xá Trung Tâm, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh. Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 00giờ30, ngày 01 tháng 12 năm 2021 (nhằm ngày 27/10/Tân Sửu) tại Tịnh xá Trung Tâm, số 367/1 Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh. Trụ thế: 82 năm; Hạ lạp: 57 năm.

Lễ nhập quan vào lúc 14giờ00, ngày 01/12/2021 (27/10/Tân Sửu), tại Tịnh xá Trung Tâm.

Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại Tịnh xá Trung Tâm, số 367/1 Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.

Lễ viếng diễn ra trong các ngày 02, 03/12/2021 (28, 29/10/Tân Sửu).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 06giờ00, ngày 04/12/2021 (01/11/Tân Sửu), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng đến Đài hỏa táng Đa Phước trà tỳ. 

Trước đó, HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS cùng chư Tôn đức Hệ phái khất sĩ đã đến chùa Minh Đạo để thỉnh ý kiến Hòa thượng Chủ tịch HĐTS xin chỉ đạo cho chương trình Tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hà vừa viên tịch.

Một số hình ảnh Lễ cung thỉnh nhục thân cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Hà nhập kim quan:

Tin, Ảnh: Công Minh, Đăng Huy