PSO – Sáng nay ngày 03/08/2022 (nhằm ngày 06/07 năm Nhâm Dần), tại Quan âm Tu viện (Quận Phú Nhuận, TP. HCM) dưới sự chứng minh của chư Tôn Giáo phẩm HĐTS GHPGVN, chư Tôn đức Ni Phân ban Ni giới Trung Ương, Tông môn pháp phái và môn đồ đệ tử đã trang nghiêm làm lễ cung thỉnh nhục thân cố Ni trưởng Thích Nữ Như Giác nhập kim quan trong sự hộ niệm của Tăng Ni, Phật tử dự lễ.

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát TƯ; HT.Thích Huệ Minh, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ TƯ; HT.Thích Thanh Hùng, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban HDPT TƯ; TT.Thích Thanh Phong, Ủy viên TT HĐTS, Phó ban Trị sự PG TP. HCM; TT. Thích Quang Thạnh – Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự Phật giáo TP. HCM cùng chư Tôn đức giáo phẩm HĐTS, ban Trị sự Phật giáo TP. HCM; ban Trị sự Phật giáo quận Phú Nhuận; chư Tôn đức Môn phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm.

Về phía Phân ban Ni giới TƯ có NT. Thích Nữ Tịnh Nguyện – Trưởng Phân ban Ni giới TƯ cùng chư Tôn đức Giáo phẩm Phân ban Ni giới TƯ và đông đảo Phật tử gần xa đồng về hộ niệm.

Mở đầu buổi lễ, chư Tôn Hoà thượng chứng minh quang lâm Giác linh đường, cung đối trước tôn tượng Đức Phật A Di Đà, dâng hương cầu nguyện để nhờ tha lực từ bi của chư Phật tiếp dẫn Giác linh cố Ni trưởng cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.

Tại đây, chư Tôn đức chứng minh đã chú nguyện và cử hành nghi thức sái tịnh linh đài, kim quan và nhục thân cố Ni trưởng Thích Nữ Huệ Giác. Trong niềm kính tiếc vô hạn, môn đồ đệ tử đã cung thỉnh nhục thân cố Ni trưởng Ân sư rời phương trượng để nhập vào kim quan nơi Giác linh đài trong tiếng niệm Phật đồng thanh của Tăng Ni, Phật tử tham dự.

Theo cáo phó, Ni trưởng Thích Nữ Như Giác, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo quận Phú Nhuận, Chứng minh Ni giới Môn phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Viện chủ Quan Âm Tu Viện (quận Phú Nhuận, TP.HCM) do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường thâu thần thị tích vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 2-8-2022 (mùng 5-7-Nhâm Dần), tại Quan âm Tu viện; Trụ thế: 97 năm – 55 Hạ lạp.

Lễ nhập kim quan Ni trưởng sẽ cử hành vào lúc 7 giờ 00, ngày 3-8-2022 (6-7-Nhâm Dần).

Kim quan tôn trí tại Quan âm Tu viện (số 384 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 10 giờ 00, ngày 3-8-2022 (mùng 6-7-Nhâm Dần).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 6 giờ 00 ngày 6-8-2022 (mùng 9-7-Nhâm Dần), sau đó cung tiễn kim quan Ni trưởng đến trà-tỳ tại Đài hỏa táng Phúc An Viên (TP.Thủ Đức).

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại lễ nhập quan:

 Tin, Công Minh; ảnh, Dương Tài