Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2022 (Nhằm ngày 20/02/Nhâm Dần), tại Tổ đình Phổ Quang (Quận Phú Nhuận, TP. HCM) đã diễn ra lễ cúng dường trai Tăng (lễ sớt bát) nhân ngày tu học thứ 3 của đạo tràng khóa tu Dược Sư thất châu Tổ đình Phổ Quang.

Buổi lễ dưới sự chứng minh của: HT.Thích Huệ Minh – Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ TƯ GHPGVN; HT.Thích Thanh Hùng – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban HDPT TƯ GHPGVN, Trụ trì Tổ đình Phổ Quang; TT.Thích Phước Nghiêm – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban TT Ban HDPT TƯ cùng chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo quận Phú Nhuận, chư Tôn đức trú xứ Tổ đình Phổ Quang và đông đảo Phật tử đồng về tham dự.

Sau khi cung thỉnh chư Tôn đức chứng minh quang lâm chánh điện, Hòa thượng Thích Thanh Hùng đã ban lời huấn thị cho hàng Phật tử với ý nghĩa nhằm ôn lại truyền thống tốt đẹp thời đức Phật còn tại thế, gieo trồng những hạt giống lành cho hàng Phật tử tại gia thông qua việc hỷ cúng, sớt bát phẩm vật cúng dường đến chư chư Tôn đức. Nhân đây, Hòa thượng cũng gửi lời tán thán công đức đối với đạo tràng Phật tử đã phát tâm cúng dường và nguyện cầu cho quý Phật tử trong đời sống hiện tại luôn được an vui, kiết tường, cửu huyền thất tổ đã quá vãng được siêu sinh lạc quốc trong ánh từ quang của chư Phật.

Tiếp đó, dưới dự chủ lễ của Hòa thượng Trụ trì, chư Tôn đức chứng minh cùng đạo tràng Phật tử đã đồng thanh trì niệm bản kinh Dược Sư cầu nguyện cho chúng sanh an lạc, thế giởi hòa bình.

Toàn thể Phật tử với tâm thanh tịnh hướng về Tam Bảo thành tâm sớt bát cúng dường lên chư Tôn đức những phẩm vật để chư Tăng có sức khỏe tu hành, làm lợi ích chúng sinh.

Sau khi thọ nhận sự cúng dường, chư Tôn đức chứng minh hứa khả, chú nguyện cho sự cúng dường như Pháp của quý Phật tử và cầu nguyện cho phước lành sẽ phát sinh đến toàn thể nhân dân và đem lại sự an lành cho xã hội

Được biết, chương trình khóa tu Dược Sư thất châu của Đạo tràng Tổ đình Phổ Quang diễn ra từ ngày 17 đến ngày 23-2-2022 (Nhằm ngày 17 đến 23 tháng Giêng năm Nhâm Dần) mỗi ngày có ba thời khóa tụng kinh (sáng, chiều và tối), bản kinh Dược sư được tụng trong khóa tu do chính Hòa thượng trụ trì biên soạn và lưu hành nội bộ. Mỗi thời khóa trong đàn tràng sẽ được chư Tôn đức đảm trách vai trò đàn chủ và Phật tử hộ niệm.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Công Minh – Dương Tài