PSO – Sáng ngày 22/12/2022, Học viện Phật giáo Việt Nam (HVPGVN) tại TP.HCM tổ chức bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Phật học khoá III, đợt 3 năm 2022.

Hội đồng chấm Luận văn Chuyên ngành triết học Phật giáo gồm có TT.TS Thích Nhật Từ, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Trương Văn Chung, Uỷ viên nhận xét 1; NS. Thích Nữ Huyền Tâm, Ủy viên nhận xét 2; TT. Thích Đồng Thành, Thành viên Phản biện 1; NS. Thích Nữ Hương Nhũ Thành viên phản biện 2.

Với đề tài “So sánh hình tượng siêu nhân trong tác phẩm Zarathustra đã nói như thế của Friedrich Nietzsche với hình tượng Bồ tát Duy Ma Cật trong Kinh Duy Ma Cật” thông qua sự hướng dẫn TS. Lương Thị Thu Hường, học viên Thích Nữ Nghiêm Liêm (thế danh Nguyễn Thị Mai Ly) đã khái quát được bối cảnh Tây Âu thế kỷ XIX với nhiều ảnh hưởng của cách mạng khoa hiện đại gắn liền sự suy thoái của Kitô giáo trong đời sống tinh thần châu Âu. Sư cô học viên còn có những so sánh cụ thể về hai hình tượng siêu nhân Zarathustra và Bồ tát Duy Ma Cật.

Nhận xét luận văn của Sư cô học viên, PGS.TS Trương Văn Chung, Ủy viên nhận xét 1 đánh giá cao ý nghĩa học thuật của đề tài, Phó giáo sư mong muốn Sư cô học viên cần bổ sung nội dung hành trạng và những đóng góp của Duy Ma Cật để cân đối với nhân vật Zarathustra. PGS. TS Trương Văn Chung còn mong muốn học viên làm nổi bật hơn nữa biểu tượng nhân vật tôn giáo so với hình tượng nhân vật văn học.

Ni sư Thích Nữ Huyền Tâm, Ủy viên nhận xét 2 bổ sung một số thông về tác giả Nietzsche cho luận văn của Sư cô học viên. Qua đó, làm rõ tư tưởng và quá trình hình thành ý tưởng xây dựng hình tượng nhân vật siêu nhân.

TT. Thích Đồng Thành – Thành viên phản biện 1 đề xuất thêm một số nội dung để cân bằng tổng quan đề tài. Đề cao tính biểu tượng trong việc xây dựng hình tượng Duy Ma Cật, Thượng toạ lưu ý Sư cô học viên cần tập trung làm rõ bối cảnh xã hội sự xuất hiện của Bồ tát Duy Ma Cật. Thượng toạ phản biện mong muốn học viên cần điều chỉnh một số khái niệm chuyên môn của đề tài và bổ sung làm đầy nội dung tương quan giữa hình tượng 2 nhân vật.

Ni sư Thích Nữ Hương Nhủ, Thành viên phản biện 2 đề cập tới những thiếu sót về mặt nội dung và bố cục trong luận văn của Sư cô học viên. Ni sư đánh giá cao trình độ và nhận thức của học viên qua đề tài.

Nhận xét đề tài, Chủ tịch Hội đồng, TT.TS Thích Nhật Từ đánh giá chi tiết về bố cục, kết cấu, cách chú thích và tài liệu nghiên cứu của đề tài. Về nội dung luận văn, Thượng toạ đề nghị Sư cô bổ sung các nội dung về hình tượng Bồ tát Duy Ma Cật mà nhiều thành viên hội đồng cũng đã nhận xét. Thượng toạ nhắc nhở làm rõ khái niệm Bồ tát từ nhiều góc độ. Sự cập rập giữa Zarathustra và tác giả Nietzsche cũng là một nhắc nhở mà Chủ tịch hội đồng dành cho Sư cô học viên. Kết luận phần góp ý của mình, TT. Thích Nhật Từ đánh giá cao nổ lực của Sư cô học viên đối với một đề tài bao quát, phạm vi nghiên cứu rộng. Sau phần nhận xét của Hội đồng, Sư cô học viên lần lượt trả lời các câu hỏi được đặt ra làm rõ thêm những vấn đề khoa học liên quan đến đề tài.

Chia sẻ với Hội đồng, TS. Lương Thị Thu Hường cảm ơn sự chia sẻ của Hội đồng về những khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài và ghi nhận những nỗ lực cao độ của Sư cô học viên.

Sau khi hội ý và thảo luận chấm luận văn, Hội đồng Chuyên ngành triết học Phật giáo thông qua luận văn của Sư cô Thích Nữ Nghiêm Liêm và nhắc nhở Sư cô tu chỉnh đề tài theo góp ý của Hội đồng. Đợt bảo vệ luận văn lần này diễn ra trong hai ngày 22-23/12/2022 với 15 học viên tham gia bảo vệ.

Tin, ảnh: Quang Tròn, Minh Đức