PSO- Ngày 18/9/2019 Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng- Phó Pháp Chủ HĐCM, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM đã ký Công văn 331/CV- BTS về việc Tổ chức Hội thi giáo lý Phật tử cấp quận/huyện và Thành phố năm 2019 như sau:

Nhằm khuyến khích tinh thần học tập, nghiên cứu và nâng cao kiến thức Phật học cho các Phật tử trên địa bàn thành phố để áp dụng lời dạy của đức Phật trong việc tu tập, mang lại lợi ích thích thực cho mọi người và cộng đồng xã hội; được sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM,  Ban Hướng dẫn Phật tử phối hợp với Ban Hoằng pháp GHPGVN TP. HCM, đồng tổ chức Hội thi Giáo lý cấp quận/huyện và Thành phố theo thời gian và địa điểm như sau:

-Thời gian và địa điểm:

  • Cấp Quận/huyện: ngày 03/11/2019 (07/10 Kỷ Hợi), do BTS quận/huyện sắp xếp và chọn địa điểm
  • Cấp Thành phố: ngày 01/12/2019 (06/11 Kỷ Hợi), tại Việt Nam Quốc tự (242-244 đường 3/2 phường 12 quận 10)

Mọi chi tiết đề nghị quý Ban  liên hệ:

-ĐĐ.Thích Minh Duyên- Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TPHCM, điện thoại: 0918 289 878

–ĐĐ.Thích Minh Nhựt- Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp GHPGVN TPHCM, điện thoại: 0919 666 149

Vì tinh thần Phật sự chung, đề nghị quý Ban Trị sự các quận/huyện quan tâm triển khai thực hiện tốt theo tinh thần công văn này.

Xem Kế hoạch Hội thi ở file sau:

KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO LÝ PHẬT TỬ PL 2563_37eb4c183652954d1992aed788eaf0e3

 

The post TP. HCM: Kế hoạch Tổ chức Hội thi Giáo lý dành cho Phật tử Thành phố năm 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.