“Vứt mảnh long bào khoác Cà Sa
Từ nay Thái tử Sĩ Đạt Ta
Cắt mái tóc xanh lìa dục lạc
Sáu năm tầm đạo chốn rừng xa.”

Cuộc đời Đức Phật là một bức tranh sống động nhất, lung linh rực rỡ những sắc màu, cuộc ra đi xuất gia của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta là cuộc ra đi “Không tiền khoáng hậu”. Đời sống của Ngài là tấm gương tuyệt vời cho toàn thể nhân loại noi theo. “Toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, trác tuyệt nhất trong lịch sử nhân loại. Đức Bồ tát, vì thấy cõi đời đau khổ mà nghĩ đến vấn đề sinh tử rồi phát tâm đại Bồ đề, xuất gia tầm đạo.

Tuy ở cương vị là Thái Tử của một nước, nhưng đối với phú quý, danh vọng nơi thế gian, Ngài lại sinh lòng nhàm chán. Bởi Ngài thấy rằng, tất cả chỉ là mộng huyễn, dù là rừng vàng biển bạc cũng không thể đổi lấy sự an lạc thật sự của nội tâm, không thể chấm dứt hoàn toàn đau khổ của chính mình và chúng sanh bằng những điều tạm bợ ấy. Nên Ngài từ bỏ ngôi vị đế vương, từ giã hoàng tộc để xuất gia tu Đạo. Vô thường sẽ phá tan đi những điều chúng ta muốn giữ lấy, cho nên mình cứ mãi đau khổ. Nếu chúng ta thật sự hiểu ý nghĩa việc XUẤT GIA cầu đạo của Bồ Tát Sỹ Đạt Ta, y chiếu theo lời Phật dạy mà tu hành, nghĩa là tâm ta đang hướng về con đường giác ngộ cao thượng vậy. Là người đệ tử Phật, chúng ta luôn thầm nguyện một ngày nào đó, một kiếp nào đó, chúng ta được đặt chân đến con đường ấy, bởi nhất định rồi ai cũng phải đi qua nếu chúng ta muốn về cõi an lạc thật sự.

Tưởng niệm vị Đại Bồ tát nhất sanh bổ xứ, trọn vẹn dâng tấm lòng thành kính lên đấng Đại Hùng – Đại Lực – Đại Từ Bi của Tam thiên Đại thiên thế giới, ngày 26/02/2023 (nhằm ngày 07/02 năm Quý Mão), chùa Pháp Tạng (C3/8 Lê Đình Chi, ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) khai giảng khóa tu Một Ngày An Lạc cập niệm Phật, kinh hành, thính pháp với sự tham dự đông đảo của quý thiện nam tín nữ gần xa.

Sau bữa điểm tâm thân tình tại khuôn viên chùa, được sự hướng dẫn của chư tôn Thiền Đức, quý hành giả khóa tu đã vân tập về Giảng Đường Hiển Pháp – lễ Phật và phát nguyện tu an lạc một ngày.

Trong tiếng Niệm Phật trầm hùng linh thiêng, đại chúng đồng phát nguyện 12 lời nguyện tu tập.

Cả Đạo tràng đón nhận dòng pháp nhủ khai giảng khoá tu Một Ngày An Lạc của ĐĐ. Giảng sư Thích Trí Huệ – UVTT Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Trụ trì chùa Pháp Tạng qua chủ đề: “Đường về cực lạc”.

Cực Lạc không ở nơi nào xa xôi, mà nằm ngay nội tâm của mỗi chúng ta. Khi tâm vắng bóng tam độc Tham – Sân – Si, phiền não ác thì Cực Lạc đã sát một bên. Như trong Kinh A Hàm, đức Phật từng lấy ví dụ rằng Tam Độc hại người con hơn cả rắn độc. Nó không chỉ hại chúng ta trong hiện tại mà đã kéo dài vô thỉ kiếp đến nay, rắn độc có thể giết chết thân chúng ta trong hiện tại nhưng tam độc đã giết chúng ta vô số lần. Vậy mà chúng ta vẫn thương phiền não ác đó, nhận giặc làm con, để rồi tiếp tục đi trong luân hồi khổ không ngày kết.

Đã vậy, thời mạt pháp lại càng khó hành trì pháp Phật để giải thoát. Cho nên, mỗi người chúng ta phải thủ tư lương để rút ngắn hành trình sanh tử, nguyện hướng tâm về Cực Lạc, quyết đi chỉ một đường này bằng các pháp hành như: bố thí, trì trai giữ giới, hành thiện, yêu thương và tha thứ, hành thiền, tinh tấn và nỗ lực đoạn lìa phiền não, quyết không gây khổ cho ai hay chúng sanh nào… Nền tảng khiến cho tâm được định tĩnh là Giới, giới bảo hộ cho sự an lạc, làm mống để Định và Tuệ được phát triển. Nương theo 12 lời nguyện niệm Phật đánh tan phiền não, Đại đức giảng sư đã nêu lên những ví dụ vui tươi, gần gũi giúp quý hành giả hiểu lẽ vô thường mà tấn tu đạo nghiệp.

Trì niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà, hành giả được Đại đức Thích Trí Huệ trực tiếp hướng dẫn niệm Phật, đi Kinh hành từng bước an lạc trong Giảng đường.

Thời khoá cúng Ngọ và thọ thực của chư thiện hữu

Lễ Quy y Tam bảo với sự phát tâm của các thiện nam tín nữ nguyện sống đời tỉnh thức để có được an lạc đời này và nhiều đời sau

Thời khoá tu học buổi chiều tiếp tục là khoá lễ niệm Phật, kinh hành trong Chánh niệm.

Tháo gỡ những vướng mắc tu học của quý hành giả, Đại đức giảng sư đã có thời vấn đáp Phật học.

Các câu hỏi của quý thiện nam tín nữ đặt ra vào cuối buổi giảng đã được Đại đức Giảng Sư giải đáp tỏ tường, khai mở những phương tiện cần thiết cho quý hành giả áp dụng vào đời sống thường nhật và thời khóa hành trì của tự thân.

Khép lại một ngày tu học an lạc trong chánh niệm và tỉnh thức, Đại chúng dùng bữa chiều trong không khí hân hoan ấm tình đạo vị.

Những tấm hình lưu niệm đã được ghi lại hứa hẹn gặp mặt ở những khoá tu tiếp theo, cầu nguyện cho thế giới an lành, người người biết đến Đạo, phát tâm tu tập, tận diệt phiền não, dứt sạch khổ đau.

Ban TT-TT chùa Pháp Tạng