TP.HCM: Khánh thành văn bia lịch sử Việt Nam Quốc Tự

0

Sáng ngày 16/1, nhân Hội nghị tổng kết công tác Phật sự cuối năm, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã trang nghiêm khánh thành văn bia lịch sử Việt Nam Quốc Tự. Sự kiện này có sự quang lâm chứng minh của chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng HĐCM, chư Tôn giáo phẩm HĐTS, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM.

Tại đây, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp Chủ HĐCM đã quang lâm sái tịnh, an trí Văn bia lịch sử về công trình Việt Nam Quốc Tự. Văn bia ghi lại nhân duyên kiến tạo, quá trình hình thành, tồn tại và đại trung tu nên Việt Nam Quốc Tự ngày nay.

Việt Nam Quốc Tự là một công trình to lớn, đổi mới, hội nhập dân tộc và Phật giáo thế giới do Hòa thượng Thích Trí Quảng và ban Trị sự GHPGVN TP. HCM thực hiện, trên cơ sở làm chùa, tổ trượng, đúc chuông và xây dựng ngôi bảo tháp đa bảo tôn thờ trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức đã vị pháp thiêu thân ngày 11 tháng 6 năm 1963 tại Sài Gòn.

Biết rằng, Việt Nam Quốc Tự từng có các Hòa thượng nối tiếp phát triển Phật sự Hòa thượng Thích Tâm Châu bước đầu xây dựng và hạng mục theo đồ án của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, Trường Đại học Đông Phương. Hòa thượng Thích Tâm Giác tạo nền móng bảo tháp 7 tầng, mọi việc đều dở dang vì thời duyên. Năm 1993, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh giao khoảng 3700m2 cho Thành hội Phật giáo, Hòa thượng Thích Từ Nhơn được cử trụ trì, tu sửa ngôi Bảo Tháp.

Năm 2014, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao thêm 7201,5m2 đất, Hòa thượng Thích Trí Quảng đã quy hoạch toàn diện trên phần đất được mở rộng lãnh đạp kiến thiết Việt Nam Quốc Tự trở thành ngôi phạm vũ trang nghiêm, là Trung tâm Văn hóa tâm kinh và hành chính như ngày nay.

Đăng Huy