Tối ngày 14/11/2022 (nhằm ngày 21/10 Nhâm Dần), nhân lễ Húy nhựt Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Giác – Tổ Sư Khai sơn Tu viện Vĩnh Nghiêm (Quận 12, TP. HCM), Môn đồ pháp phái đã trang nghiêm cử hành lễ hoa đăng cầu nguyện âm siêu dương thới – Trai đàn Bạt độ Ký tự Khôi cốt chư hương linh, cầu siêu đồng bào tử nạn vì Covid-19, cùng chư hương linh, ký cốt, ký tự, ký linh tại Tu viện.

Thượng tọa Thích Nguyên Duyên, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận làm Sám chủ gia trì Trai đàn bình đẳng Chẩn tế cùng Ban Kinh sư đã thực hiện các nghi thức khai kinh bạch Phật; lễ đề phan vị – thỉnh linh; khóa lễ cúng ngọ, cung tiến chư hương linh và thắp nến hoa đăng.

Để góp phần hướng nguyện chư vị hương linh qua đời do dịch bệnh Covid-19, chư hương linh trí cốt, trí tự qua tại chùa, chư hương linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thai nhi sản nạn… Tu viện Vĩnh Nghiêm tổ chức “trai đàn chẩn tế – bạt độ giải oan” vào 3 ngày 13, 14 và 15-11-2022, cầu nguyện chư hương linh siêu về cõi tịnh.

Trong bầu không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị của đạo tràng, năng lượng an bình từ chư Tôn tịnh đức, hòa cùng sự lung linh huyền diệu của hàng ngàn ngọn nến, pháp lễ cầu siêu bạt độ như ánh sáng của trí tuệ giải thoát, ánh sáng của sự tiếp độ, tỏa chiếu khắp mười phương, soi rọi cả thế gian muôn loài. 

Những ngọn nến được thắp lên từ chư Tôn đức, quý Phật tử một lòng gửi cúng dường chư Phật và cầu nguyện ánh sáng trí tuệ, soi sáng chúng sanh, thức tỉnh mê tâm, xa lìa khổ não, sống đời an lạc, đem ánh sáng từ bi, ánh sáng trí tuệ để giúp đỡ những vong linh bất hạnh đang sống trong cảnh khổ.

 

Được biết, lễ hoa đăng, bạt độ có ý nghĩa muốn chư Hương linh thoát mình ra khỏi những ràng buộc trong oan khiên nghiệp chướng nhiều đời để lên được bến bờ giải thoát, ta phải giúp họ nhổ sạch gốc rễ lầm lỗi. Do tham lam, do sân hận, do si mê mà ra, như cái cây, càng sống càng đâm rễ bám sâu vào mảnh đất của tội lỗi nghiệp chướng. Không nhờ Đàn tràng với sức mạnh của công năng tập thể, ta không nhổ sạch được gốc rễ tội chướng. 

Nhờ vào thần lực chú nguyện, trì tụng kinh văn của chư Tôn đức chứng minh để nhằm tích lũy công đức hồi hướng về cho cửu huyền thất tổ những hương linh, vong linh được siêu thoát và nguyện cầu cho khắp pháp giới chúng sinh được trọn thành Phật đạo.

Hoạt động này ngoài giúp cầu siêu cho các anh linh, vong linh được siêu thoát; ngoài ra còn cầu nguyện Tam bảo lực gia hộ cho Phật tử và mọi người được vạn sự an lành, muôn điều phúc lạc; cầu nguyện mưa hòa gió thuận, pháp giới chúng sanh đồng triêm lợi lạc.

 Dương Tài