Sáng ngày 6/4, đạo tràng Phật tử chùa Minh Đạo (quận 3) tổ chức lễ cúng dường trai tăng đến chư Tôn đức hiện tiền chứng minh.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Tịnh Hạnh, HT. Thích Như Tín – Đồng thành viên HĐCM;  HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS, viện chủ chùa Minh Đạo; HT.Thích Thiện Tánh – phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban kiểm soát TW, cùng Chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS, văn phòng 2 TW, Ban trị sự PG TP.HCM, chư tôn thiền đức trụ trì các tự viện cùng gia đình tín chủ Phật tử tham dự.

Tại buổi lễ, đối trước Tam bảo trang nghiêm, chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, đại diện cho gia đình Phật tử Minh Lập – Diệu Nguyệt thành kính dâng lời tác bạch cúng dường lên chư Tôn đức  chứng minh.

Dịp này, thay mặt chư Tôn đức chứng minh, HT. Thích Như Tín tán thán công đức phát tâm thiết lễ cúng dường, đồng thời nhất tâm cầu nguyện cho chư hương linh cửu huyền thất tổ quý Phật tử được vãng sanh cực lạc, đồng thời cầu an đến toàn thể gia đình Phật tử được bình an trong chánh pháp. 

Dịp này, được sự giúp đỡ của Chính quyền địa phương, dưới sự hướng dẫn của chư Tăng chùa Minh Đạo, đạo tràng Phật tử tổ chức phát quà từ thiện cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn phường 9, quận 3.

Dương Tài