PSO – Sáng ngày 20/11 (nhằm 27/10/Nhâm Dần), tại Thảo Đường Thiền tự (phường 10, quận 6, TP.HCM) môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Tu – Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo Hoa tông, Phương trượng Thảo Đường Thiền tự và Nam Phổ Đà tự (Quận 6, TP.HCM).

Tôn ảnh và long vị cố Hòa thượng Thích Nhật Tu

Quang lâm chứng minh và tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh – đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh; HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương và chư Tôn giáo phẩm Hòa thượng chứng minh; TT. Thích Tâm Chơn – Ủy viên HĐTS, Phó chánh Văn phòng II Trung ương; TT. Thích Phước Đạt; TT. Thích Phước Triều; TT. Thích Giác Hiệp – đồng Ủy viên HĐTS Trung ương GHPGVN.

Hòa thượng Chủ tịch HĐTS Trung ương GHPGVN thắp hương tưởng niệm…

Chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo TP.HCM: Hòa thượng Thích Thiện Đức – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP. Hồ Chí Minh, HT. Thích Huệ Văn – Cố vấn Ban Trị sự; HT. Thích Nhựt Hỷ – Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp; TT. Thích Thiện Quý – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự; TT. Thích Quang Thạnh – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo; TT. Thích Trung Nguyện – Ủy viên HĐTS, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự.

Trước ban thờ tại Thảo Đường Thiền Tự…
…nhân Lễ Tưởng niệm Đại tường cố HT. Thích Nhật Tu

Chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo các Ban, ngành Phật giáo Thành phố: HT. Thích Chơn Không – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử, HT. Thích Hiển Đức – Trưởng ban Pháp chế; TT. Thích Truyền Cường – Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chính, Phó Thường trực Ban Đại diện Phật giáo Hoa tông; TT. Thích Quảng Chơn – Trưởng ban Nghi lễ; HT. Thích Thiện Nghĩa – Trưởng ban Trị sự GHPGVN Quận 6, cùng chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN 23 Quận/huyện và TP. Thủ Đức; quý Tôn đức Tăng Ni Trụ trì các Tổ đình, tự viện trong và ngoài thành phố.

Chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN các cấp

Về phía chư Tôn đức Ni có: NT. Thích Nữ Từ Nhẫn – Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Trưởng phân ban Ni giới GHPGVN TP. Hồ Chí Minh; quý Tôn đức Ni lãnh đạo Phân ban Ni giới Thành phố và Phật giáo người Hoa.

Trong tiếng chuông trống Bát Nhã pháp âm vang dội, Tứ chúng đệ tử Thảo Đường Thiền Tự và Nam Phổ Đà Tự, đạo tràng Phật tử, Hộ pháp Cư sĩ tề tựu trước Chánh điện cung thỉnh chư Tôn đức Ban Kinh sư đã cử hành nghi thức bạch Phật, khai nghi cúng Ngọ. Thượng tọa Thích Quảng Chơn – Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP. Hồ Chí Minh sám chủ Pháp sự khoa nghi, tứ chúng đệ tử phụng thỉnh Tam Bảo giáng lâm, niệm Phật dẫn đạo, tề tâm cung tiến Giác linh cố Hòa thượng Tôn sư chứng minh, hồi quy Phật quốc.

TT. Thích Liễu Minh và môn đồ đệ tử của cố Hòa thượng cung tiến giác linh
TT. Thích Quảng Chơn – Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN Tp.HCM sám chủ

Cố Hòa thượng Thích Nhật Tu (1960 – 2020) – Trụ trì Thảo Đường Thiền Tự và Nam Phổ Đà Tự, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. Thế danh Co Khắc Kiện, sinh ngày 03 tháng 11 năm 1960 tại Sài Gòn. Là Pháp tử của Trưởng lão Hòa thượng Ngộ Chân – Trụ trì đời thứ 2 Thảo Đường Thiền Tự, được ban pháp hiệu là Nhật Tu, hiệu Hoằng Minh, thuộc dòng Thiền Tào Động, đời thứ 51. Với uy tín, đức độ và sự nhiệt tâm trong công tác Phật sự, Hòa thượng được suy cử Ủy viên Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN; Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo người Hoa tại TP.HCM; Phó ban đối ngoại Hội Phật giáo người Hoa trên Thế giới.

Với giới đức trang nghiêm, Hòa thượng được Phật giáo Hoa Tông tại Đài Loan cung thỉnh vào hàng Tam Sư Thất Chứng truyền trao giới pháp cho các Tăng Ni. Ngài từng có thời gian dài vân du, học pháp với các bậc kỳ túc Trưởng lão Phật giáo Hoa tông và hướng dẫn Phật tử tại rất nhiều nước trên thế giới.

TT. Thích Liễu Minh dâng lời tưởng niệm Tôn sư
Trai đường trang nghiêm thanh tịnh….

Sau lời tác bạch của Môn đồ Pháp quyến, Hòa thượng Thích Thiện Đức – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP. Hồ Chí Minh đã ban lời đạo từ, ôn lại và tán thán công hạnh của cố Hòa thượng Thích Nhật Tu, cũng như hiếu tâm của Môn đồ Pháp quyến.

Lâm Huy