PSO – Nhằm thể hiện tấm lòng hiếu kính của hàng đệ tử đối với bậc Ân sư đã dày công giáo dưỡng, môn đồ pháp quyến trang nghiêm lễ Húy kỵ cố Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Giác – Nguyên Viện chủ Ni viện Vạn Hạnh ngày 06/04/2022 (nhằm ngày 06/03/Nhâm Dần) tại đường Tô Ngọc Vân (phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Vào lúc 8h00 sáng ngày 6/4/2022 toàn thể chư Tôn đức Ni, môn đồ pháp quyến, hiếu quyến, hiệp cùng quý Phật tử phúng tụng thời kinh A Di Đà để cúng dường lên Giác linh Ni trưởng Ân sư nhân lễ Húy kỵ.

Sau thời kinh cầu nguyện, môn đồ pháp quyến cung thỉnh chư Tôn đức Ban Nghi lễ thực hiện nghi thức Tiến Giác linh. Đúng 9h00 chính thức bắt đầu lễ tưởng niệm, môn đồ pháp quyến cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm chứng minh và niêm hương bạch Phật.

Quang lâm chứng minh có HT. Thích Tắc Lãnh – TT BTS quận Thủ Đức, Trụ trì chùa Châu Hưng; HT. Thích Nhật Giác – Chứng minh BTS quận Thủ Đức cùng chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện trong quận đồng quang lâm Chứng minh; đông đảo hàng thiện Nam tín Nữ Phật tử cùng về tham dự.

HT. Thích Đạt Niệm – Chứng minh BTS quận Thủ Đức

Buổi lễ diễn ra trong khung cảnh trang nghiêm, dưới sự chứng minh chú nguyện của chư Tôn đức hàng Giáo phẩm, môn đồ pháp quyến, hiếu quyến thành kính đảnh lễ niệm ơn quý Ngài, kính nguyện cầu Chư Phật mười phương gia hộ quý Ngài sức khỏe và mãi là bóng cây đại thụ che chở cho chúng con trên bước đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Tiếp theo Môn đồ pháp quyến tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức chứng minh, chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm trai đường chứng minh lễ cúng dường trai Tăng.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Phúc Hậu