PSO – Sáng ngày 26/02/2022, tại chùa Huê Lâm (690 Hồng Bàng, P.02, Q.11, TP. HCM) chư Ni chùa Huê Lâm cùng môn đồ pháp quyến, trang nghiêm tổ chức Lễ Húy Kỵ lần thứ 23 cố NT. Thích Nữ Như Thanh – Nguyên Vụ trưởng Ni bộ Bắc tông; Viện chủ tổ đình Huệ Lâm.

Chứng minh và tham dự có sự hiện diện của HT. Thích Tịnh Hạnh – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; HT. Thích Như Tín – Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN; HT. Thích Thiện Tánh – Phó chủ tịch HĐTS, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPG TP. HCM; HT. Thích Thiện Đức – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát  GHPGVN TP. HCM; TT. Thích Thiện Quý – Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPG TP. HCM; TT. Thích Quang Thạnh – Ủy viên HĐTS – Phó thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPG TP. HCM, TT. Thích Trung Nguyện – Ủy viên HĐTS, Phó văn phòng BTS GHPG TP. HCM; Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới Trung Ương GHPGVN; Ni trưởng Thích Nữ Như Xuân – Phó Phân ban Ni giới Trung Ương, Phó Thường trực Phân ban Ni giới GHPG TP. HCM cùng chư Tôn đức Tăng, Ni, môn đồ pháp quyến và Phật tử.

Sau thời khóa tụng kinh, cúng ngọ và cung tiến giác linh, ban tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức dâng hương bạch Phật tại chánh điện và dâng hương tưởng niệm cố Ni trưởng Thích Nữ Như Thanh tại tổ đường.

Ni trưởng pháp danh Như Thanh (Đàm Thanh), Húy thượng Hồng hạ Ẩn, tự Diệu Tánh, thế danh Nguyễn Thị Thao, sinh ngày 08 tháng 02 năm 1911 (Tân Hợi), tại làng Tăng Nhơn Phú, huyện Thủ Đức, là đệ tử Sư tổ Pháp Ấn chùa Phước Tường (Thủ Đức), thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ, đời thứ 40.

Ni trưởng là vị Ni thành lập Ban lãnh đạo Ni bộ lâm thời. Trong kỳ Đại hội này, với tư cách là vị đứng đầu Ban quản trị Ni Bộ Nam Việt. Trong suốt quá trình tu tập và hành đạo, Ni trưởng có nhiều đóng góp to lớn cho Đạo pháp và Dân tộc.

Ni trưởng viên tịch ngày 13 tháng 3 năm 1999 (nhằm ngày 26 tháng Giêng năm Kỷ Mão). Trụ thế 89 năm, Hạ lạp 67 năm.

Tại trai đường, Ni sư Thích Nữ Như Ngọc đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch cúng dường trai Tăng và tri ân chư Tôn thiền đức hiện tiền chứng minh.

Thay mặt Ban Chứng minh, HT. Thích Như Tín nêu lên công đức mà cố Ni trưởng đã đóng góp cho Phật giáo nước nhà nói chung và Phật giáo TP. HCM nói riêng, đồng thời đã tán thán tinh thần hiếu tâm, hiếu hạnh của môn đồ tứ chúng chùa Huê Lâm luôn nêu cao tinh thần dấn thân phụng sự Phật pháp, tiếp tục sứ mệnh hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc chúng sanh, hoàn thành tâm nguyện của cố Ni trưởng hằng mong đợi.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được :

Thực hiện: Bửu Anh – Thiện Nhàn