PSO – Sáng ngày 26/01/2022 (Nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Tân Sửu) tại chùa Dược Sư (Q. Bình Thạnh, TP. HCM) môn đồ pháp quyến đã thành kính trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm Tuần thất Thứ 3 cố Ni trưởng Thích Nữ Như Đức, Cố vấn Phân ban Ni giới Trung ương, Chứng minh Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh).

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Như Tín; HT. Thích Tịnh Hạnh – đồng Thành viên HĐCM, chứng minh BTS Phật giáo TP. HCM; HT. Thích Thiện Pháp – Phó chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ, HT. Thích Thiện Tánh – Phó chủ tịch HĐTS, Phó BTS PG TP; HT. Thích Thiện Đức – Ủy viên TT HĐTS, Phó BTS PG TP; HT. Thích Giác Liêm – Ủy viên TT HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 2 TƯ cùng chư Tôn Giáo phẩm HĐTS, chư Tôn đức BTS PG TP. HCM và quận Bình Thạnh; chư Tôn đức Ni phân Ban Ni giới Trung ương, TP.HCM và các tỉnh, thành.

Trước Giác linh đường, cung đối trước di ảnh cố Ni trưởng Thích Nữ Như Đức, chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức; Đồng thời nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Ni trưởng được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.

Sau đó, đại chúng cùng tụng thời Bát-nhã tâm kinh cầu nguyện Giác linh Ni trưởng được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.

Đại diện môn đồ pháp quyến, Ni sư Thích Nữ Như Tịnh dâng lời tác bạch niệm ân chư Tôn Giáo phẩm đã thân lâm chứng minh buổi lễ, đồng thời ôn lại cuộc đời tu hành cũng như công hạnh của Tôn sư trong 90 năm trụ thế. Qua đó, cũng ôn lại lời dạy, di huấn của Ân sư gởi gắm lại cho hàng hậu học. 

Ban lời đạo từ, Hòa thượng Thích Như Tín đã ôn lại hạnh nguyện của một bậc Trưởng lão Ni giới đức thanh cao đã dành cả đời dấn thân vì sự nghiệp xương minh Đạo pháp, đào tạo thế hệ Ni tài tiếp nối sứ mệnh hoằng truyền chánh pháp. Qua đó Hòa thượng cũng nhắc nhở hàng môn đồ pháp quyến hãy luôn cố gắng tu tập, nỗ lực hết mình để xứng đáng là người kế thừa Tổ nghiệp, hưng thịnh thiền môn. Mặc dù Ni trưởng đã viên tịch, nhưng hình ảnh một vị Thầy hiền từ, khả kính và công đức tiếp độ đồ chúng, chăm lo Phật sự chu toàn, công đức ấy vẫn luôn in đậm mãi trong lòng người hậu thế.

Thể hiện tấm lòng hiếu đạo, dịp này môn đồ pháp tử đã tổ chức lễ trai Tăng cúng dường lên chư Tôn đức Giáo phẩm. Tại trai đường trang nghiêm, thanh tịnh, chư Tôn thiền đức an trú trong chánh niệm, gia tâm chú nguyện kết thúc buổi lễ trong niềm hoan hỷ vô biên của toàn thể hội chúng.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Công Minh – Dương Tài