PSO – Sáng nay, ngày 26/09/2019, các Phái đoàn lãnh đạo chính quyền, Phái đoàn các miền tịnh xá, chư Tôn đức Tăng, Ni các tỉnh thành đồng hướng dẫn Phái đoàn kính viếng tang lễ Ni trưởng Ngoạt Liên – Nguyên Ủy viên TT HĐTS GHPGVN, Chứng minh PBNGTƯ, Nguyên Ủy viên TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyên Ủy viên MTTQTP.HCM, Nguyên Ủy viên BTS Thành hội PG Thành phố, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên Hiệp Phụ nữ TP. HCM, Trụ trì Tổ đình Ngọc Phương viên tịch.

Ông Ngô Đa – Chánh Văn phòng Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, cùng đoàn viếng tang Ni trưởng Ngoạt Liên, sau khi dâng hương tưởng niệm giác linh Ni trưởng, ký sổ tang lưu niệm.

Ông Trần Ngọc Hậu – Đội trưởng Đội 9, Phòng An ninh Đối nội Công an TP.HCM, cùng phái đoàn dâng hương tưởng niệm và cầu nguyện giác linh Ni trưởng Cao đăng Phật quốc.

Khi hay tin Ni trưởng Ngoạt Liên – Trụ trì tổ đình Ngọc Phương viên tịch, bà Trần Thị Thu Hương – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 5, hướng dẫn phái đoàn đến trước án tiền có lời ai điếu đến giác linh Ni trưởng và lời phân ưu chia buồn cùng môn đồ pháp quyến.

Thật xúc động trước tấm chân tình cao quý của Ni trưởng Ngoạt Liên, đã 96 năm cống hiến cho đạo pháp và dân tộc, nay xả báo thân trở về với Phật, bà Mỹ Duyên – Trung tâm Văn hóa quận Gò Vấp hướng dẫn đoàn đến trước án tiền dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ cúng dường tam bái và thọ tang Ni trưởng. 

Hòa thượng Giác Ánh – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Trụ trì tịnh xá Ngọc Hòa Vĩnh Long hướng dẫn Phật tử trở về tổ đình kính viếng lễ tang Ni trưởng Ngoạt Liên.

Ni trưởng Hiếu Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Long, tỉnh Đồng Nai hướng dẫn chư Ni đệ tử đối trước án tiền dâng hương lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng và có đôi lời kính viếng đến giác linh Ni trưởng, nguyện cầu giác linh Ni trưởng Phật quốc Cao đăng, sớm hội nhập ta bà để tiếp tục hoằng pháp độ sanh, Phái đoàn cung kính thọ tang và đảnh lễ cúng dường giác linh tam bái.

Ni trưởng Thích Nữ Như Từ – Phó Phân ban Ni giới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hướng dẫn phái đoàn chư Tôn đức Ni trở về tổ đình Ngọc Phương kính viếng giác linh Ni trưởng Ngoạt Liên. Ni trưởng có đôi lời ai điếu, chia sẻ cảm xúc quý mến Ni trưởng Ngoạt Liên trong thời gian làm việc, sự cống hiến của Ngài đã để lại tiếng vang cho chư Tôn đức Ni cả nước nói chung, cho Ni giới HPKS nói riêng. Chúng con vô cùng tôn kính trong mọi hoạt động xã hội của Ni trưởng, hôm nay đến trước án tiền hàng Ni chúng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng con cung kính, nghiêng mình đảnh lễ cúng dường  giác linh Ni trưởng tam bái.

Ni trưởng Hiệp Liên – Trưởng Quản sự Ni giới Giáo đoàn 3, Phó Phân ban Ni giới tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn, hướng dẫn chư Tôn đức Ni giáo đoàn 3 đối trước án tiền giác linh Ni trưởng dâng hương tưởng niệm, gửi lời chia buồn cùng môn đồ pháp quyến, nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ giác linh Ni trưởng sớm Cao đăng Phật quốc.

Ni trưởng Khiêm Liên – Trụ trì tịnh xá Nhật Huy, tỉnh Đồng Nai hướng dẫn Ni chúng và Phật tử đến trước án tiền Ni trưởng Ngoạt Liên thành tâm đảnh lễ cúng dường và thọ tang.

Ni sư Tín Liên – Trụ trì thiền viện Minh Đăng, tịnh xá Ngọc Phước hướng dẫn Ni chúng và Phật tử kính viếng lễ tang Ni trưởng Trụ trì tổ đình Ngọc Phương, sau khi đảnh lễ cúng dường  Ni chúng và Phật tử thọ tang Ni trưởng.

Ni sư Hiệp Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Khánh, tỉnh Sóc Trăng cùng Ni chúng kính viếng lễ tang Ni trưởng.

Ni trưởng Ninh Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Thặng, tỉnh Long An hướng dẫn ni chúng đối trước án tiền Ni trưởng Trụ trì đảnh lễ cúng dường và thọ nhận tang.

Sư Cô Phương Liên – Ni chúng Niệm Phật Đường Ngọc Minh, tỉnh Cà Mau đảnh lễ giác linh Ni trưởng và thọ tang.

Ban TT-TT Ni giới Hệ phái 

 

The post TP.HCM: Ngày thứ 3 Tang lễ Ni trưởng Ngoạt Liên các Phái đoàn đồng kính viếng appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.