PSO – Sáng ngày 4/8/2022, đoàn Phân ban Ni giới Trung ương và Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM do Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn – Phó Phân ban Ni giới Trung ương, Trưởng phân Ban Ni giới GHPGVN TP. HCM làm trưởng đoàn, đến viếng tang cố Ni trưởng Thích nữ Như Giác tại Quan Âm Tu viện – Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Di ảnh cố Ni trưởng Thích nữ Như Giác

Tháp tùng đoàn có: Ni trưởng Thích nữ Như Như, Ni trưởng Thích nữ Như Cương, Ni trưởng Thích nữ Như Huệ – đồng Phó Phân ban Ni giới Trung ương, cùng chư Tôn đức Ni trong Phân ban Ni giới Trung ương và Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM.

Toàn thể chư Tôn đức Ni dâng hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo. Tại Giác linh đài, Ni trưởng Thích nữ Như Như có lời ai điếu và nêu lên hành trạng của cố Ni trưởng Viện chủ trong suốt thời gian hành đạo. Cố Ni trưởng đã dấn thân, đóng góp cho xã hội và Giáo hội, bằng những việc làm thiết thực như từ thiện, mở các đạo tràng tu tập cho Phật tử, cho Thanh thiếu niên và nhiều chương trình nhân văn mang lợi ích cho cộng đồng.

Ni trưởng Thích nữ Như Như cũng động viên cho chư Ni tại Quan Âm Tu Viện, cố gắng phát huy, kế thừa những hạnh nguyện mà Ni trưởng Viện chủ để lại.

Sau đó, chư Tôn đức Ni niêm hương trước linh đường, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Ni trưởng Thích nữ Như Giác cao đăng Phật quốc và nhiễu quanh kim quan.

Theo cáo phó, do niên cao lạp trưởng Ni trưởng đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch vào lúc 12 giờ 30’, ngày 02/8/2022 (nhằm ngày 5/7 năm Nhâm Dần) tại phương trượng Quan Âm Tu Viện, số 384 Trường Sa, phường 2, Phú Nhuận, TP.HCM.  Trụ thế: 97 năm, 55 Hạ lạp.

Lễ truy niệm và cung tống kim quan cử hành lúc 6 giờ 00’, ngày 6/8/2022 (nhằm ngày mùng 9/7 năm Nhâm Dần), sau đó trà-tỳ tại Đài hỏa táng Phúc An Viên, TP.HCM.

Thực hiện: Nhật Minh – Bửu Anh