PSO – Nhân dịp đại lễ Phật đản PL.2566 – DL2022, sáng 15/4 (ngày Rằm tháng Tư năm Nhâm Dần) tại Pháp Viện Minh Đăng Quang (số 505 đường Xa Lộ Hà Nội, TP. Thủ Đức. TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ quy y Tam Bảo cho thiện nam, tín nữ các nơi về phát tâm thọ nhận.

Quang lâm chứng minh có Đại lão Hoà thượng Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái khất sĩ, trụ trì Pháp Viện cùng chư Tôn đức Tăng bổn tự.

Trong không khí thiền đường trang nghiêm thanh tịnh, Trưởng lão Hòa thượng Phó Chủ tịch HĐTS niệm hương bạch Đức Thế Tôn, đảnh lễ Tam Bảo, cung thỉnh chư Phật, Bồ tát mười phương hiện tọa đạo tràng chứng minh cho lễ quy y.

Phật tử hiện diện trang nghiêm đối trước Tam Bảo để thành tâm sám hối; Sau đó lắng nghe Trưởng lão Hoà thượng trụ trì chùa nêu ý nghĩa quy y, giải trình tam quy, ngũ giới để người thọ giới tường tận mà chuẩn bị phát tâm thọ trì.

Tiếp đó, Hòa thượng Phó Chủ tịch HĐTS làm lễ khai thị cho chúng Phật tử và thực hiện nghi thức truyền tam quy, ngũ giới.Chúng đệ tử kính đảnh lễ tri ân Hòa thượng trụ trì, chư vị giới sư, rồi thành tâm tuyên thệ phát nguyện đời đời quy y theo Phật – Pháp – Tăng và giữ gìn 5 giới pháp của người Phật tử tại gia đã được Hòa thượng Bổn sư trao truyền.Khuyến tấn cho chúng đệ tử tại gia, Trưởng lão Hòa thượng trụ trì mong rằng, Phật tử quy y tại Pháp Viện Minh Đăng Quang hôm nay đã phát nguyện quy y Tam Bảo và thọ 5 giới pháp thì cần nghiêm túc giữ gìn trong đời sống tại gia của mình.

Đồng thời khi đã là một đệ tử tại gia của Đức Phật, ngoài việc thọ 5 giới pháp thì còn phải tinh tấn học và làm theo thời Phật dạy, hiểu rõ luật nhân quả, hành thiện, tích đức, giúp đời.

Chư Tăng và đại chúng đồng hồi hướng công đức để đến toàn thể chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cuối cùng, Trưởng lão Hòa thượng trụ trì trao: 100 giấy chứng nhận quy y cho Phật tử.

Buổi lễ quy y Tam Bảo theo đó đã được thành tựu viên mãn.

Nguyễn Quí