Sáng ngày 30/1 (mùng 9 tháng Giêng), Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 đã trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư Thất Châu đầu năm Quý Mão, tại chùa Minh Đạo.

Đức Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện chủ chùa Minh Đạo, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã chấn tích quang lâm chứng minh, niêm hương bạch Phật, sái tịnh đàn tràng, thắp nến khai đàn và cùng đại chúng tụng kinh Dược Sư để hiệp lực cầu nguyện cho Pháp hội châu viên, Quốc gia hưng thịnh, nhà nhà được bình an, người người được ấm no, hạnh phúc.

Sau nghi thức khai đàn, Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Trưởng Ban Nghi lễ Phật giáo Thành phố, đương vi Sám chủ đàn tràng dâng sớ và tuyên sớ cầu an đầu năm.

Chư Tôn đức Ban Trị sự PG Quận 3 cùng đạo tràng Phật tử chùa Minh Đạo được sự hướng dẫn Thượng tọa sám chủ và Ban Kinh sư, thành tâm đảnh lễ 12 đại nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Pháp hội Dược Sư diễn ra tại chùa Minh Đạo từ ngày mùng 9 đến hết ngày 29 tháng Giêng, mỗi ngày chư Tăng sẽ cử hành trì tụng 7 phiên kinh Dược Sư cho đến khi mãn Pháp hội.

Theo công văn từ Trung ương Giáo hội về việc tổ chức nghi lễ nguyện cầu bình an trong dịp Tết cổ truyền xuân Quý Mão – 2023, nêu rõ “Lễ nguyện cầu bình an, mong muốn sức khỏe, hạnh phúc, an lạc trong dịp đầu xuân năm mới là truyền thống văn hóa tâm linh của người Việt Nam và đã trở thành nhu cầu tất yếu của xã hội. Tết cổ truyền Quý Mão năm nay đất nước đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, các chùa, cơ sở tự viện tổ chức đón xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và tổ chức các khóa cầu nguyện bình an cho nhân dân”.

Trên tinh thần và ý nghĩa nêu cao truyền thống văn hóa dân tộc mà Trung ương Giáo hội hướng dẫn, Chùa Minh Đạo cũng như các tổ chức và cơ sở tự viện thuộc GHPGVN đồng loạt thiết lập đàn Dược Sư Cầu An đầu năm mới, nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng và nhu cầu tâm linh hướng thượng của quần chúng nhân dân.

Pháp hội Dược Sư Thất Sư được tổ chức vào những đầu Xuân với mục đích tụ hội những con người có tính tâm hướng thiện, cùng cầu nguyện về một đời sống bình an cho cá nhân, gia đình và xã hội nơi mình đang sống. Tại Pháp hội, khi người Phật tử tụng kinh Dược Sư cần có niềm tin mãnh liệt với 12 đại nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, theo đó phát tâm dõng mãnh trên con đường thực hành Bồ tát đạo, từng bước đi vào thế giới Tịnh Lưu Ly của Đức Phật Dược Sư.

Nguồn: chutichghpgvn.vn