PSO – Sáng nay vào lúc 08 giờ 00 ngày 16 tháng 04 năm Nhâm Dần (16/5/2022), chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 cùng chư Tôn đức Tăng Trụ trì các Tự viện Phật giáo Quận 3 và chư Tăng hành giả Trường hạ chùa Minh Đạo đã thực hiện nghi thức tác pháp an cư PL.2566 tại Chùa Minh Đạo – Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 (Phường 9, Quận 3).

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư Tôn đức: HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, HT.Thích Thiện Đức – Uỷ viên Thường trực HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chư tôn Hòa thượng Ban Chứng minh, Ban Cố vấn, TT. Thích Thiện Bửu – Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tổ chức, chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận 3, Trụ trì các Tự viện Phật giáo Quận 3 và chư Tăng hành giả an cư tại Trường hạ chùa Minh Đạo.

Chư Tôn đức niêm hương, lễ Phật tại Chánh điện chùa Minh Đạo
Chư Tôn Hòa thượng Chứng minh niêm hương bạch Phật
Hành giả Tăng tác pháp an cư tại chùa Minh Đạo

Buổi lễ tác pháp an cư diễn ra trang nghiêm thanh tịnh với 82 hành giả gồm chư Tôn Hòa thượng giáo phẩm Chứng minh, Cố vấn, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận 3, quý Tôn đức Trụ trì các Tự viện Tăng, điểm an cư tại chỗ và chư Tăng hành giả Trường hạ Minh Đạo về tham dự. Dẫn lễ cho buổi lễ tác pháp an cư do ĐĐ. Thích Thiện Châu – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 đảm trách.

Toàn cảnh lễ Tác pháp an cư
Trang nghiêm mùa an cư PL.2566
ĐĐ. Thích Thiện Châu xướng lễ

Đại đức Thích Thiện Châu đã tác bạch, cung thỉnh nhị vị Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và  HT.Thích Thiện Đức đối thú tác pháp an cư của hàng Thượng tọa. Tiếp đó, chư Tăng toàn thể đạo tràng lần lượt tác pháp thọ an cư đại chúng như pháp.

Nhị vị Hòa Thượng đối thú an cư

3 vị lần lượt tác bạch xin nương vào trú xứ chùa Minh Đạo để an cư …
…trau dồi Giới – Định – Tuệ,…
…và gìn giữ thiền môn quy củ truyền thống Phật giáo

Hòa thượng Thiền chủ Trường hạ Minh Đạo khai chung, bảng chính thức bắt đầu khóa an cư kiết hạ PL.2566
ĐĐ. Thích Thiện Châu xướng lễ

Sau lễ tác pháp, toàn thể đạo tràng đã quang lâm Hội trường chùa Minh Đạo để đảnh lễ chư Tôn Hòa thượng Chứng minh, đại diện chư Tôn đức Ban Chức sự Trường hạ các điểm an cư Tập trung, chư Tăng các trú xứ Phật giáo Quận 3 và toàn thể hành giả an cư tại Trường hạ Minh Đạo đã đối trước chư Tôn Hòa thượng Chứng minh phát nguyện an cư 3 tháng.

Chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 và đại diện Ban Chức sự các Trường hạ tác bạch phát nguyện thọ an cư

Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Thiện Châu – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 đã báo cáo số lượng các điểm an cư tập trung, tại chỗ, theo đó, trong mùa an cư năm nay, Phật giáo Quận 3 có 06 điểm an cư Tập trung: chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi, chùa Hưng Phước, chùa Minh Đạo, chùa Phật Đà (chư Tăng) và chùa Phước Hòa (chư Ni); 07 điểm an cư tại chỗ, với tổng số 487 hành giả.

Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN ban đạo từ

Trong không khí thanh tịnh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Thiền chủ Trường hạ chùa Minh Đạo đã có đôi lời giáo giới đến chư Tăng, nhắc lại ý nghĩa của việc an cư đối với chúng xuất gia, duy trì thiền môn quy củ, trưởng dưỡng “ Giới – Định – Tuệ” làm nền tảng, nuôi dương đạo lực để mỗi hành giả lợi ích cho tự thân, phụng sự Đạo pháp.

ĐĐ. Thích Minh Ân – Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Quận 3, Hóa chủ Trường hạ chùa Minh Đạo tác bạch cúng dường trai Tăng

Được biết, sau lễ tác pháp an cư mỗi tháng chư tôn đức sẽ về Trường hạ Chùa Minh Đạo hành lễ Bố tát tụng giới, thảo luận và sinh hoạt Phật sự chung của Phật giáo Quận.

Một số hình ảnh tác pháp trường hạ Tăng của chùa Minh Đạo sáng nay:

Ban TT-TT Phật giáo Quận 3