Để đánh dấu một chặng đường tu học của hành giả An cư trong ba tháng miên mật hành trì giới, định, tuệ. Sáng ngày 9-8 (12-7 nhâm dần), Chư Tăng Phật giáo TP.HCM đã làm lễ tác pháp Tự Tứ tại VNQT, Trụ sở văn phòng Ban Trị sự.

Nghi thức Tự Tứ có sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp Chủ GHPGVN, Chứng minh đạo sư Phật giáo TP.HCM.

Tham dự có chư Hòa thượng Ban Chứng minh, Ban Cố vấn, Thành viên Ban Trị sự, chư Tôn đức Tăng các Ban Ngành, Ban Trị sự các quận, huyện, TP.Thủ Đức.

Sau khi Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp Chủ niêm hương bạch Phật, chư Tăng lễ bái Tam Bảo, thành khẩn sám hối tam nghiệp.

Đại chúng cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng và Hòa thượng Thích Minh Thông thực hiện nghi thức Tự Tứ nhơn.

Sau đó chư Tăng đối trước Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp Chủ đồng tác bạch cầu Tự tứ chung một lần.

Theo đó, Trưởng lão ban lời huấn thị, nhắc nhở chư Tăng đang an cư tại các hạ trường, tự viện sau lễ Tự Tứ tập trung tâm tại VNQT, thì về nơi trú xứ của mình thực hiện nghi thức Tự Tứ đúng luật Phật chế định, mỗi lần ba vị đối thú nhau xưng tội cầu thỉnh chỉ lỗi và sám hối, theo đó thành tựu được hạ lạp đúng như chánh pháp.

Tự tứ có thể nói là một nét đẹp truyền thống, giúp hoàn thiện đời sống phạm hạnh của người xuất gia đệ tử Phật, qua đó làm tăng trưởng lòng tin trong sạch cho hàng cư sĩ Phật tử.

An cư là thúc liễm thân tâm thì Tự Tứ là hình thức thú lỗi lẫn nhau, vì trong thời gian an cư chắc chắn ít nhiều có những lỗi lầm do thấy, do nghe, do nghi nên thú lỗi với chư Tăng và thành tâm sám hối trước khi tiếp tục con đường hoằng truyền Phật pháp cứu độ chúng sinh.

Sau lễ tác pháp Tự tứ, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng Ban Trị sự PG TP, thay mặt chư Tăng tác bạch khánh tuế hạ lạp Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp Chủ, Chứng minh đạo sư Phật giáo TP.HCM.

Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng chúc mừng chư Tăng Ni PG TP vừa thành tựu thêm một tuổi hạ. Cùng đó, Ngài nhắc nhở đại chúng hồi tưởng về công đức chư vị trưởng lão hòa thượng tiền nhân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, dày công vun đắp, xây dựng PG TP.HCM, cũng như ngôi già lam Việt Nam Quốc Tự uy nghi hôm nay. “Chúng ta có nhiệm vụ Kế thừa thành tựu và hạnh nguyện của chư vị tiền bối hữu công, thắp sáng ngọn đèn trí tuệ để hướng dẫn Phật tử đi trên con đường chánh pháp, làm lợi lạc cho chúng sanh”, Hòa thượng khuyến tấn.

Cùng ngày, Ban Trị sự Phật giáo TP đã cử hành lễ tưởng niệm ngày viên tịch của cố Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu, khai sơn và nguyên trụ trì Việt Nam Quốc Tự.

Một hình ảnh lễ Tự tứ tại VNQT:

Đăng Huy