PSO – Từ ngày 27/5 đến 29/5/2022, Quan Âm tu viện (quận Phú Nhuận), do Ni sư trụ trì Thích Nữ Huệ Đức dẫn đoàn đã tổ chức cho chư Ni và Phật tử đi cúng dường 20 trường hạ tập trung, gồm 15 trường hạ tại TP. HCM, 4 trường tại Bình Phước và chùa Vân Sơn – Núi Một huyện Côn Đảo. Đây là một hoạt động Phật sự theo truyền thống hàng năm của Quan Âm Tu Viện, nhằm giúp cho quý Phật tử tô bồi công đức và thực hiện bổn phận của người Phật tử tại gia là ngoại hộ cho chư Tăng Ni yên tâm tu học trong 3 tháng an cư kiết hạ.

Trong chuyến cúng dường 15 trường hạ tập trung tại TP.HCM, đoàn đến cúng dường trường hạ Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, bao gồm nội viện Ni chùa Thanh Tâm huyện Bình Chánh, có gần 1200 hành giả Tăng Ni đang an cư kiết hạ tại đây.

Tịnh tài và phẩm vật cúng dường bao gồm: gạo, mì, nui, bún gạo, dầu ăn, đường, bột nêm, tương ớt, nấm khô, sườn khô chay, muối, cà phê, dầu cúng Phật, bột giặt, vv… có tổng trị giá 721.500.000 đồng do quý Phật tử Quan Âm Tu Viện, quý Phật tử tại Hải Phòng và Thái Nguyên phát tâm cúng dường.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Đức Thường