TP.HCM: Tân Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức khánh tuế Hòa thượng Chủ tịch

0

PSO – Sáng ngày 25/1, tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức đã đến chùa Minh Đạo khánh tuế Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, đồng thời lắng nghe đạo từ sách tấn từ Đức Hòa thượng cho các công tác Phật sự trong nhiệm kỳ đầu.

Đoàn Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức có Hòa thượng Thích Minh Truyền, Hòa thượng Thích Minh Hóa, Thượng tọa Thích Thiện Hảo, Thượng tọa Thích Thiện Ý – đồng Phó ban Trị sự; Ni trưởng Thích nữ Giác Trung, Phó ban Trị sự, đặc trách Phân ban Ni giới; Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm, Chánh Thư ký; cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự.

Tại đây, thay mặt phái đoàn, TT.Thích Thiện Ý báo cáo công tác tổ chức Đại hội lần thứ I, suy cử ra 48 thành viên do HT.Thích Thiện Minh đảm nhiệm Trưởng ban. Đồng thời, Đại hội cũng triển khai công tác Phật sự trong nhiệm kỳ đầu để kế thừa thành quả Phật sự chư tiền nhân để lại, từ đó phát huy những thuận lợi đang có để phát triển Phật giáo TP.Thủ Đức theo kịp các quận, huyện.

Trước thềm năm mới, toàn thể Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức kính đảnh lễ Hòa thượng Chủ tịch, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Đức Hòa thượng được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, hầu làm bóng cây đại thụ che chở cho hàng hậu học nương theo trên con đường tu học, hoằng dương chánh pháp.

Trước tấm lòng của chư Tôn đức trong những cuối năm có mặt tại chùa Minh Đạo, Hòa thượng Chủ tịch cảm thấy hoan hỷ, đồng thời tán dương công đức Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức qua việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất; từ đó ổn định, đoàn kết Tăng Ni một lòng để phụng sự cho Đạo pháp và Dân tộc.

Hòa thượng hy vọng với đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết, tài đức của tân Ban Trị sự, dựa theo truyền thống sẽ có những tư duy đổi mới để kế thừa những thành quả Phật sự vốn có mà nỗ lực hết mình để đưa Phật giáo Thủ Đức phát triển vững mạnh.

Nhân đây, Hòa thượng Chủ tịch cũng gởi chúc chư Tôn đức hiện diện một mới nhiều bình an, sức khỏe và đầy nghị lực để gánh vách những Phật sự mà Giáo hội giao phó, Tăng Ni, Phật tử kỳ vọng.

Đăng Huy