PSO – Sáng nay, ngày 23/05/2021, hưởng ứng ngày hội toàn dân đi bầu cử, Tăng Ni, tín đồ Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tích tham gia bầu cử tại các Tổ bầu cử trên địa bàn.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tham gia bỏ phiếu bầu cử

Theo ghi nhân của phóng viên, tại các điểm bầu cử, được sự hướng dẫn của các thành viên Tổ bầu cử, Tăng Ni, tín đồ Phật tử và người dân trên địa bàn đã thực hiện các thủ tục bầu cử, chọn ra những đại biểu tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Góp phần tích cực vào xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Ngoài thực hiện công tác ổn định bầu cử tại các điểm bầu cử, ủy ban bầu cử còn có một tổ thành viên vận chuyển thùng phiếu đến nơi cho những người lớn tuổi thực hiện quyền công dân của mình. Tại chùa Huê Nghiêm 2 (Lương Định Của, P. Bình Khánh, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh), nơi trú xứ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng – Đệ nhất Phó pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Giám luật HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo Thành phố, Tổ bầu cử đã chuyển thùng phiến đến tận nơi để Trưởng lão Hòa thượng tham gia bỏ những lá phiếu của mình.

Với phương châm “sống tốt đời đẹp đạo”, phát huy tinh thần trách nhiệm của Tăng Ni, Phật tử cùng các tầng lớp nhân dân và các tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong thời gian qua Trung ương Giáo hội Phật giáo cũng đã kêu gọi, vận động Tăng Ni Phật tử tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm tăng cường sự gắn kết giữa Đạo và Đời, phát huy tích cực tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, góp phần bảo vệ, xây dựng và đổi mới đất nước ngày càng phát triển vững mạnh và hội nhập quốc tế sâu rộng toàn diện, đúng với phương châm “Đạo pháp, dân tộc, Chủ nghĩa Xã hội”.

Tại điểm bầu cử các công tác phòng chống dịch cũng diễn ra hết sức cẩn thận, cử tri tham gia bầu cử được bắt buộc khai báo y tế, đo thân nhiệt, đứng giản cách và đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn phòng dịch.


Công Minh – Lâm Huy – Tường Huy