Sáng ngày 8/1, Thứ trưởng Bộ Công thương thư Phan Thị Thắng đã đến chùa Minh Đạo vấn an và chúc Tết cổ truyền Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN.