PSO – Sáng ngày 21/05 (nhằm ngày 21/4 năm Nhâm Dần), Tổ đình Hưng Phước (quận 3, TP.HCM) đã trang nghiêm cử hành lễ sớt bát, cúng dường trai Tăng cho 100 vị hành giả Tăng Ni đang An cư trên địa bàn.

Mở đầu buổi lễ là lời phát biểu khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự tại buổi lễ hôm nay do TT. Thích Minh Duyên thực hiện.

Chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Thiện Đức, Uỷ viên Thường trực HĐTS TƯ, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký BTS TP. HCM; HT. Thích Minh Hiền, Đương vi Hạ chủ đường Hạ chùa Hưng Phước; TT. Thích Thiện Quí, Uỷ viên HĐTS TƯ, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPG TP.HCM; ĐĐ. Thích Thiện Châu, Phó trưởng ban Thường trực GHPGVN quận 3, Uỷ viên BTS PG TP.HCM cùng toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni nhị bộ hiện toạ đạo tràng và hàng thiện nam, tín nữ, Phật tử gần xa cùng giới thiệu chung.

Dẫn đầu đoàn thiện nam, tín nữ, Phật tử trong Lễ sớt bát có TT. Thích Minh Nghĩa, trụ trì chùa Hưng Phước dâng cúng tịnh tài tịnh vật lên chư Tôn túc Trưởng lão và các chư Tôn đức Tăng Ni đang an trú kiết hạ tại trường hạ chùa Hưng Phước trong tiếng niệm kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Các Phật tử phát tâm cúng dường Lễ sớt bát tại tổ đình Hưng Phước làm nhân duyên thù thắng trong mùa An cư, góp phần yểm trợ chư Tăng chuyên tâm tu học.

Được biết, mùa an cư năm nay, Phật giáo quận 3 tổ chức An cư kiết hạ như sau: Khóa an cư kiết hạ PL.2566, trên địa bàn quận 3 có các trường hạ an cư tập trung cho chư Tăng tại tổ đình Vĩnh Nghiêm với 150 hành giả, chùa Hưng Phước có 60 hành giả, chùa Xá Lợi có 35 hành giả, chùa Minh Đạo có 72 hành giả và chùa Phật Đà có 41 hành giả. Chư Ni an cư tập trung tại trường hạ chùa Phước Hòa với 82 hành giả.

Và các điểm an cư tại chỗ: Tổ đình Phật Bửu, chùa Pháp Hoa, Trúc Lâm, Ni viện Kiều Đàm, chùa Thích Ca, Liên Quang, Linh Chưởng. Với tổng số Tăng Ni an cư kiết hạ trên địa bàn là 487 hành giả.

Và thế là buổi lễ cúng dường sớt bát đã thành tựu viên mãn, được biết sáng mai 23/04/2022 ÂL, chùa Hưng Phước có khoá lễ “Tu bát quan trai giới“ vào lúc 7g30 đến 11h.

Nguyễn Quí