Theo đó, sáng 15-7-Nhâm Dần (nhằm 12-08-2022) Tổ đình Phật Bửu (quận 3, TP.HCM) đã tổ chức Đại lễ Vu Lan – Báo hiếu và dâng pháp y, mừng khánh tuế đến chư tôn giáo phẩm sau 3 tháng An cư Kiết hạ viên mãn.

Chư Tôn Hòa thượng Chứng minh

Quang lâm chứng minh có: Trưởng lão HT. Thích Như Tín – Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN; HT. Thích Huệ Văn – Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh; HT. Thích Nhựt Hỷ – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPVN TP. HCM; TT. Thích Thiện Quý – UV HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; TT. Thích Trung Nguyện – UV HĐTS, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP. HCM; HT. Thích Hiển Đức – Trưởng ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Chơn Không – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Thiện Minh – Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Thủ Đức; HT. Thích Minh Hiền – Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN Quận 3 cùng chư Tôn giáo phẩm HĐTS, Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh và các quận, huyện; chư Tôn đức Tăng Trụ trì các Tự viện, chư Tôn đức trong tông môn Thiền tịnh Đạo tràng và đông đảo Phật tử về tham dự.

HT. Thích Tịnh Hạnh – Thành viên HĐCM, Viện chủ Tổ đình Phật Bửu

Phát biểu khai mạc, HT. Thích Tịnh Hạnh – Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh, Viện chủ Tổ đình Phật Bửu, Trưởng ban Tổ chức đã có lời khánh tuế chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội các cấp sau khi kết thúc 3 tháng An cư Kiết hạ. Đã trở thành truyền thống, vào ngày rằm tháng 7 hàng năm, thì Tổ đình Phật Bửu tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo hiếu, cầu siêu Cửu huyền Thất Tổ và dâng Pháp y cúng dường trai Tăng đến chư Tôn thiền đức.

Chư Tăng Tổ đình khánh tuế chư Tôn Giáo phẩm
Đông đảo Phật tử về tham dự

Tiếp đó, chư Tăng và Phật tử Đạo tràng Tổ đình Phật Bửu đã tác bạch khánh tuế quý Trưởng lão Hòa thượng, chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội các cấp và Hòa thượng Viện chủ Tổ đình.

Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Như Tín – Thành viên HĐCM, trong đạo tình thắm thiết, đã ca ngợi những công hạnh của Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, luôn tận tình với các Phật sự của Giáo hội; giữ gìn, phát huy truyền thống của Tông môn và có lời tán thán tinh thần hiếu đạo của đạo tràng Tổ đình Phật Bửu. Hòa thượng có lời nhắc nhở những việc cần làm trong mùa Vu Lan đối với người xuất gia cũng như tại gia hộ trì Chánh pháp.

ĐĐ. Thích Thiện Châu – Phó ban Thường trực BTS GHPGVN Quận 3 xướng ngôn

Khép lại buổi lễ, toàn thể đạo tràng đồng ngưỡng vọng về mười phương chư Phật và gương chí hiếu của ngài Mục Kiền Liên, trang nghiêm hòa âm xướng tụng sám nguyện Vu lan. Cầu nguyện với tất cả công đức lành hướng đến song thân phụ mẫu hiện tiền được sức khoẻ, an vui; cửu huyền thất tổ được siêu sanh miền tịnh cảnh.

Hình ảnh ghi nhận:

Ban TT-TT Phật giáo Quận 3