TP.HCM: Trang nghiêm lễ dâng y Kathina tại chùa Candaransi

0

Từ lòng phát tâm hỷ cúng của một đại gia đình thí chủ và sự đồng hành của các Phật tử gần xa hiện diện, sáng ngày 2/11, Lễ dâng y Kathina đã được trang nghiêm tổ chức tại chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM), sau khi chư Tăng cấm túc an cư 3 tháng mùa mưa theo truyền thống Phật giáo Nam Tông.

Trước khi tham gia lễ chính thức, Phật tử đến chùa được tập trung tại Sala (giảng đường) để nghe chư Tăng thuyết pháp, qua đó nhắc nhở hàng Phật tử tại gia giữ gìn 5 giới cư sĩ, hành thiện tích đức để có được cuộc sống bình an và hạnh phúc.

Theo thông lệ, trước khi chư Tăng làm lễ nhận y Kathina, Phật tử tham dự được đội y và tứ vật dụng để thực hiện nhiễu y quanh chánh điện 3 vòng. Tiếp đó, những đại thí chủ của buổi lễ tiến lên chánh điện để cùng chư Tăng tham dự nghi thức chính và thiêng liêng Dâng Y Kathina. Do tình hình dịch Covid đang phức tạp, việc tham dự lễ nơi chánh điện năm nay tại chùa Cadaransi phải hạn chế người vào tham dự, dù vậy buổi lễ vẫn được tổ chức trang nghiêm và đúng pháp.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Trụ trì làm lễ truyền tam quy và ngũ giới cho Phật tử, sau đó gia đình đại thí chủ tác bạch duyên sự để được dâng y lên chư Tăng. Sau khi nhận những tấm y mới của Phật tử dâng cúng trong ngày tự tứ. Nơi kết giới của chư Tăng hành lễ, một vị Đại đức được cử ra tác bạch bố cáo duyên sự và công bố bình bầu đại diện Tỳ khưu thọ y năm nay, theo đó Hòa thượng Danh Lung, trụ trì chùa được chúng Tăng đề cử thọ y.

Theo kinh, Đức Phật cho phép chư Tỳ khưu Tăng chọn một vị Tỳ khưu biết đầy đủ 8 chi pháp để xứng đáng làm lễ thọ y kathina. Chọn lựa ưu tiên cho vị Tỳ khưu nào có y rách, y cũ hoặc bậc Đại trưởng lão cao hạ nhất, là bậc có giới đức trong sạch.

Một số hình ảnh lễ Dâng Y Kathina tại chùa Candaransi: