PSO – Sáng ngày 01/08 (nhằm 04/07/Nhâm Dần), Chư Ni chùa Linh Phước và Môn đồ Pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ tứ thất Trai tuần Ni trưởng Thích Nữ Tắc Thanh – Viện chủ chùa Linh Phước (Quận 8, Tp. HCM), Nguyên Phó PBNG Tông Phong Thiên Thai, Ủy viên Ban bảo trợ Hội CTĐ quận 8, Ủy viên MTTQ phường 3, quận 8, TP.HCM.

Quang lâm chứng minh có HT Thích Trí Minh – Chứng minh đạo sư Chùa Thiền Tôn 2, HT Thích Tắc Lãnh – Trưởng Tông phong Thiên thai giáo quán tông – TT Chùa Châu Hưng, TP Thủ Đức, HT Thích Thiện Lương – Chứng minh BTS GHPGVN Q.8, Trụ trì Chùa Từ Phước (Q.8), HT Thích Thiện Tấn – Chứng minh BTS GHPGVN Q.8, Trụ trì Chùa Từ Thoàn (Q.8), TT Thích Huệ Công – Phó ban BTS GHPGVN TP, Trưởng ban BTS GHPGVN Q.8, Trụ trì Chùa Long Hoa (Q.8), Chư Tôn đức Tăng Ban Thường trực BTS GHPG VN Q.8, Chư Tôn đức Tăng, Ni các tự viện cùng chính quyền quận địa phương, Phật tử gần xa đồng về tham dự.

Trước Giác linh đường, chư Tôn Hòa thượng, cùng chư Tôn đức Tăng Ni thành kính niêm hương bạch Phật và tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh NT. Tắc Thanh được thượng phẩm thượng sanh Cao đăng Phật quốc.

Sau phần nghi thức tưởng niệm, quỳ đối trước chư Tôn đức, NS. Thích Nữ An Hoa – Trụ trì Chùa Linh Phước đại diện cho môn đồ pháp quyến kính dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng và được HT Thích Tắc Lãnh ban lời đạo từ tán dương công đức cố Ni trưởng với đức hạnh khiêm cung, luôn lấy tâm từ ái, xả hỷ vị tha làm hạnh nguyện tu hành, luôn hết lòng trong công tác phụng sự giáo hội, gìn giữ pháp Bát Kỉnh của bậc Ni lưu, thực hành hạnh xả ly và trang trải lòng từ bi đến muôn loại./

Hoàng Phương