[Video] TP. HCM: Trang nghiêm tưởng niệm 37 năm Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Thủ viên tịch

"Những gì chúng tôi làm cho Đạo pháp, cũng là làm cho Dân tộc và những gì chúng tôi làm cho Dân tộc cũng là làm cho Đạo pháp" Lời nói của Trưởng lão HT.Thích Trí Thủ, cũng là định hướng cho sự phát triển của GHPGVN.

0

 

Thực hiện: Công Minh – Đăng Huy