Chiều ngày 28-6, chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Ban viện, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã quang lâm Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức) để viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, tân viên tịch.

Quang lâm hiện diện có Trưởng lão HT.Thích Viên Minh, Ủy viên TT HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯ; HT.Thích Huệ Minh, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng Ban Nghi lễ TƯ; HT.Thích Huệ Trí, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng Ban Pháp chế TƯ; TT.Thích Thanh Phong, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng Ban kinh tế tài chính TƯ; cùng chư Tôn đức Văn phòng 2 TƯ.

Nơi Giác linh đường, chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, chư Tôn đức hiện diện thành kính dâng hương cúng dường, đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch.

Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương xướng lễ tưởng niệm, đại chúng cùng tụng thời Bát nhã tâm kinh dâng lên cúng dường  à cầu nguyện Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng thể nhập thế giới Niết bàn vô tung bất diệt

Tiếp đó, chư Tôn giáo phẩm lần lượt hữu nhiễu kim quan tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai, vị giáo phẩm đã có nhiều dành cả cuộc đời của mình vì sự phát triển của Hệ phái khất sĩ và GHPGVN.

Thay mặt phái đoàn Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS đã lưu lại sổ tang đôi dòng tưởng niệm và phân ưu cùng môn đồ pháp quyến, Hệ phái khất sĩ Việt Nam đã mất đi một vị Tôn trưởng đạo hạnh sáng ngời.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Nguyên Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo huyện Thủ Đức, Nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN liên quận (gồm các quận huyện: 2, 9, Thủ Đức); Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ, Nguyên trụ trì tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 20 giờ 10 phút, ngày 27-5-Nhâm Dần (25-6-2022) tại tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang, số 505 Xa Lộ Hà Nội, phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM; Trụ thế: 88 năm, 57 Hạ lạp.

Đăng Huy