Sáng nay, ngày 09/8/2022 (nhằm 12/7/ Nhâm Dần), nhân Lễ Tự tứ mãn hạ và Bế giảng Khóa An cư Kiết hạ PL.2566 – DL.2022 của Phật giáo Quận 3, chư Tăng và Phật tử đạo tràng Tổ đình Minh Đạo đã long trọng tổ chức Pháp hội Vu lan – Báo hiếu PL.2566 và Dâng Pháp y cúng dường, khánh tuế chư Tôn đức.

Chư Tôn đức chứng minh Pháp hội Vu Lan – Báo Hiếu Phật lịch 2566

Chứng minh và tham dự Pháp hội có sự hiện diện của: HT. Thích Tịnh Hạnh, HT. Thích Như Tín – đồng Thành viên HĐCM GHPGVN; HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Viện chủ chùa Minh Đạo, Thiền chủ Hạ trường; HT. Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN; HT. Thích Thiện Đức – Ủy viên TT HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP. Hồ Chí Minh; HT. Danh Lung – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. HCM; HT. Jung Mook – Đại diện Phật giáo Hàn quốc tại TP. HCM; HT. Thích Nhựt Hỷ – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP. Hồ Chí Minh; TT. Thích Phước Nghiêm – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; cùng quý Hòa thượng, Thượng tọa giáo phẩm lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh, Ban Trị sự GHPGVN Quận 3, chư Tôn đức Trụ trì các Tự viện, đại diện Ban Chức sự các Trường hạ và hơn 150 Tăng Ni hành giả An cư trú xứ Quận 3 đồng tham dự.

Hơn 150 Tăng Ni hành giả An cư tại các trú xứ vân tập chùa Minh Đạo
Phật tử đạo tràng chùa Minh Đạo tác bạch khánh tuế và dâng cúng Pháp y

Dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Thích Minh Ân – Trụ trì chùa Minh Đạo, Hóa chủ Hạ trường, đại diện đạo tràng Phật tử đã dâng lời tác bạch mừng khánh tuế chư Tôn đức được thêm tuổi đạo sau 3 tháng cấm túc An cư.

Được biết, tại Trường hạ Minh Đạo có 30 chư Tăng tu học nội thiền và là điểm bố tát tập trung của Phật giáo Quận 3. Tại mỗi kỳ trưởng tịnh, là sinh hoạt Tăng sự chung của Ban Trị sự GHPGVN Quận 3, Trụ trì các Tự viện và Tăng Ni các trú xứ, thảo luận Phật sự, thính pháp theo chương trình An cư.   

Ban Đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Như Tín – Thành viên HĐCM GHPGVN đã tán thán công đức khai mở Trường hạ An cư lần đầu tiên tại Tổ đình Minh Đạo, dưới sự chứng minh của Hòa thượng Viện chủ đương vi Thiền chủ Trường hạ, với tâm huyết của Đại đức Thích Minh Ân – Trụ trì chùa Minh Đạo, đã cùng Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận 3 tổ chức thành tựu khóa cấm túc An cư PL.2566 một cách tốt đẹp. Trong ngày Tự tứ đầy hoan hỷ, theo đúng ý nghĩa Pháp hội Vu Lan, thay mặt chư Tôn Hòa thượng và thiền đường đại chúng, Trưởng lão Hòa thượng gửi lời chú nguyện, hồi hướng cầu siêu đến chư vị hương linh đồng bào, chiến sĩ tử vong trong đại dịch Covid-19, cửu huyền thất tổ, Cha Mẹ của đạo tràng Phật tử. Cầu nguyện tất cả hội chúng đón mùa Vu Lan đầy phước lành, tăng trưởng công đức tu học.  

Toàn thể Đại Tăng đồng tụng sám Vu Lan, nạp thọ phẩm vật cúng dường thanh tịnh.

Pháp hội Vu Lan – Báo hiếu và Dâng Pháp y mùa An cư Kiết hạ PL.2566 tại chùa Minh Đạo đã hoàn mãn trong không khí đặc biệt trang nghiêm, thanh tịnh, lay động trước đạo tâm chí thành của những người con Phật.

Xem lại nội dung đầy đủ theo địa chỉ: https://phatsuonline.com/truc-tiep-le-be-giang-khoa-an-cu-kiet-ha-pl-2566-phap-hoi-vu-lan-bao-hieu-tai-chua-minh-dao-tp-hcm/

Ban TT-TT Phật giáo Quận 3