Sáng ngày 14-12 (nhằm 21-11-Nhâm Dần), tại chùa Minh Đạo, môn đồ tứ chúng đã trang nghiêm tưởng niệm 63 năm ngày viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tường, Tổ khai sơn chùa An Sơn (An Giang).

Chư Tôn đức HĐCM, HĐTS dâng hương tưởng niệm

Chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM và các tỉnh, thành đã quang lâm chùa Minh Đạo dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ tri ân công đức cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tường và tụng thời kinh cầu nguyện đến Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng được cao đăng Phật quốc.

Môn hạ tổ đình Phi Lai, chùa An Sơn và chùa Minh Đạo
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Tôn trưởng Tổ đình Phi Lai, Viện chủ chùa Minh Đạo

Dịp này, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Tôn trưởng Tổ đình Phi Lai, Viện chủ chùa Minh Đạo đã thay mặt môn đồ tứ chúng, thành kính tác bạch cúng dường trai tăng.

Từ ngày viên tịch đã trải qua 63 năm, công đức và đạo nghiệp của Tổ còn sáng mãi trong lòng Tăng Ni và môn hạ tổ đình Phi Lai, chùa An Sơn. Khi còn sinh tiền Trưởng lão Hòa thượng đã hiến dâng trọn đời mình cho đạo pháp và dân tộc, khai sơn kiến tạo nhiều tự viện và làm đàn đầu, tam sư nhiều Đại giới trên đàn lục tỉnh Nam kỳ để truyền trao giới pháp của Tăng Ni, làm cho mạng mạch Phật pháp được kế thừa.

Hòa thượng Viện chủ chùa Minh Đạo bày tỏ; Hôm nay đây, hàng môn đồ đệ tôn xin thành tâm thiết lễ tưởng niệm tri ân công đức Tổ sư. Đồng thời thiết lễ trai duyên cúng dường Thập phương chư Phật, hiện tiền chư Tôn tiền đức Tăng, hồi hướng công đức này đến Sơn môn pháp phái được phát triển, đạo mạch được trường lưu, Tăng Ni, Phật tử môn hạ thập phần công đức, tiến tu trên bước đường Giác ngộ, giải thoát.

Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tường

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tường thế danh là Nguyễn Văn Tôi, sinh năm Canh Dần (1890) tại xã Bún Tàu, huyện Ngã Bảy Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ (nay là tỉnh Hậu Giang).Năm 1906, do có sẵn duyên lành với ngôi Tam bảo, hạt giống bồ đề sớm phát triển, năm 16 tuổi ngài quy y với HT.Thích Thiện Chơn, trụ trì chùa Giác Long, Cần Thơ (nay là Hậu Giang).

Năm 1912, nhân duyên hội đủ, trong thời gian tổ Phi Lai hoằng hóa tại các tỉnh Cần Thơ, Bạc Liêu, Quản Long (Cà Mau), ngài được Tổ Phi Lai – bậc danh Tăng lỗi lạc của đương thời thuộc thế hệ thứ 39 dòng pháp Lâm tế Gia Phổ, Như Hiển – Chí Thiền thế độ xuất gia ban pháp danh Hồng Tôi – hiệu Thiện Tường nối Pháp dòng Lâm tế Gia Phổ đời 40.

Hạnh nguyện khi còn sinh tiền của Hòa thượng là đi khai sơn, trùng tu, xây dựng các ngôi chùa nơi miền sông nước Cửu long để Tăng, Ni, Phật tử có nơi nương tựa trên con đường cầu đạo Giác ngộ. Trong đó các ngôi chùa tiêu biểu như: chùa An Sơn, Phước Long, Giác Long, chùa Quan Âm, Quảng Long, Khánh Sơn,…

Với giới đức trang nghiêm, thanh tịnh, đạo hạnh thơm ngát gần xa. Hòa thượng đã được chư Tôn thiền đức các Trường kỳ cung thỉnh Hòa thượng đàn đầu giới đàn chùa Tam Bảo (Hà Tiên), Yết ma, giới sư trong các giới đàn lục tỉnh Nam bộ thời bấy giờ.

Trong hơn 50 năm hoằng dương Chính pháp, lợi lạc quần sanh, Hòa thượng đã thế độ cho nhiều đệ tử xuất gia trở thành bậc hữu ích cho Đạo pháp và chúng sanh như: HT.Thích Thiện Đắc, HT Thích Thiện Phát, HT.Thích Thiện Từ (bổn sư của Hoà thượng Chủ tịch HĐTS đương nhiệm), và nhiều bậc tôn túc khác.

Cuối đời, Hòa thượng về lại chùa An Sơn, tịnh dưỡng và thu thần thị tịch ngày 21 tháng 11 năm Kỷ Hợi (1959). Trụ thế 70 năm, hạ lạp 35 năm.

Nguồn: chutichghpgvn.vn