Sáng ngày 24-7, chư Tăng, Phật tử chùa Candaransi trang nghiêm tưởng niệm 27 năm ngày viên tịch của cố Hòa thượng Brahmakesara Oul Srey, trụ trì đời thứ 2 chùa Candaransi.

Sau khi nghi thức lễ bái Tam bảo, Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Trụ trì chùa Candaransi có buổi thuyết pháp, chia sẻ lời những lời dạy của Đức Phật để áp dụng vào trong đời sống tu tập hàng ngày cho Phật tử tại gia.

Kết thúc thời thuyết pháp, Hòa thượng Trụ trì cùng chư Tăng bổn tự và Phật tử hiện diện thực hiện nghi lễ tưởng niệm 27 năm ngày cố Hòa thượng Brahmakesara Oul Srey viên tịch, đồng hiệp kỵ chư vị tiền bối và Phật tử hữu công.

Hòa thượng Danh Lung thành kính dâng hương cúng dường, hướng dẫn đại chúng tụng kinh cầu nguyện và tri ân công đức chư vị tiền nhân quá cố.

di ảnh Hòa thượng Brahmakesara hình đầu tiên bên trái hàng thứ 2

Hòa thượng Brahmakesara, thế danh Oul Srey (1910 – 1995), trụ thế 85 năm, 65 Hạ lạp. Ngài từng là Thành viên Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM, đệ nhị trụ trì chùa Candaransi, xây dựng và kiến tạo nhiều ngôi chùa Khmer tại vùng Đông – Tây Nam Bộ, cuộc đời tu hành của cố Hòa thượng đã làm nên nhiều công đức cho đạo pháp và dân tộc.

Đăng Huy