TP.HCM: Tưởng niệm Hòa thượng Thích Tâm Giác tại Tu viện Vĩnh Nghiêm

0

Tưởng niệm Hòa thượng Thích Tâm Giác tại Tu viện Vĩnh Nghiêm