Sáng ngày 7-6, môn đồ tứ chúng chùa Tuyền Lâm (quận 6) đã trang nghiêm tưởng niệm ngày húy kỵ lần thứ 46 cố Hòa thượng Thích Trí Châu, một vị Tôn đức có nhiều đóng góp trong sự nghiệp hoằng pháp, giáo dục, đào tạo Tăng tài cho Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Quang lâm tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, đồng thành viên HĐCM; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên TT HĐTS, Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; cùng chư Tôn đức Ban Trị sự các quận, huyện và Tăng Ni trụ trì các tự viện trong Thành phố.

Nơi Giác linh đường, chư Tôn đức thành kính đối trước di ảnh cố Hòa thượng Thích Trí Châu, dâng hương cúng dường, đảnh lễ tri ân công đức của Ngài, đồng nhất tâm cầu nguyện cho Giác linh cố Hòa thượng cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.

Dịp này, thay mặt môn đồ tứ chúng, Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận 6, trụ trì chùa Tuyền Lâm, phát biểu cảm niệm Ân sư và tác bạch cúng dường mười phương Tam bảo, chư Tôn đức hiện tiền chứng minh cho tấm lòng hiếu kính của môn đồ đệ tử.

Qua đó, hồi hướng công đức thù thắng này lên Giác linh Hòa thượng Ân sư nơi thế giới vô tùng bất diệt.

Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ nhắc nhở môn đồ đệ tử cố gắn tinh tấn tu hành, hoằng dương chánh pháp, làm cho tổ ấn trùng quang để báo đáp ân giáo dưỡng của thầy tổ là cố Hòa thượng Viện chủ chùa Tuyền Lâm.

Đăng Huy