PSO – Ngày 29/9 (nhằm ngày 4/9/Nhâm Dần), chùa Thiền Tôn 2 (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm lần thứ 5 ngày Đại lão Hòa thượng Thích Tắc An, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch.

Chứng minh có sự hiện diện của chư Tôn Giáo phẩm Chứng minh, Cố vấn, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú; chư Tôn đức Tông phong Thiên Thai Giáo Quán; Tăng Ni trụ trì các tự viện, toàn thể môn đồ pháp quyến và đông đảo Phật tử tham dự.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức đã cung tuyển tiểu sử, dâng lời tưởng niệm và niêm hương, đảnh lễ Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Tắc An cao đăng thượng phẩm.

Năm 1953 Ngài theo học tại Phật Học Đường Nam Việt chùa Ấn Quang do Hòa thượng Thiện Hòa làm hiệu trưởng, trong 3 năm dùi mài Kinh Luật Luận ở học đường, đến năm 1955 thì mãn khóa. Về lại chùa xưa, than ôi! Giặc đốt xóm làng, chùa chiền tan nát, tổ Thiền Tôn về lánh nạn ở Cần Giuộc. Ngài cùng Hòa Thượng Tắc Phước, duyên lành được tín chủ Lâm Thị Nữa ở Thạnh Mỹ Lợi cúng đất cất chùa và từ đó một ngôi chùa khang trang được dựng lên và cũng lấy tên chùa xưa Thiền Tôn Tự, duyên vậy nên Phật Pháp thấm nhuần nơi thôn dã.

Năm 1958 xóm làng có bề yên ổn, Hòa thượng trở lại chùa Thiền Tôn xưa, nơi một thuở phát tâm thượng sĩ, chốn một thời nuôi chí hoằng dương. Dựng lại chùa xưa báo đáp công ơn Tổ đức, xây lại cửa Thiền dẫn dắt hậu lai, xóm vắng tiêu điều nay chìm trong chuông sớm, làng không người ở nay rộn tiếng mõ khuya, người người nô nức đến cửa Thiền học Đạo, nhà nhà hoan hỷ cúng tịnh tài cất xây, mái chùa xưa trở về trong hiện tại, cảnh không môn nay rộn tiếng tụng kinh.

Hòa thượng thanh tu trang nghiêm giới đức là bực học rộng hiểu nhiều trong chốn tòng lâm, Tâm như sao sáng nên tiếng lành đồn khắp, Đức như trăng rằm nên viên diệu khắp nơi. Vì lẽ đó Hòa Thượng được nhiều Tăng già kính trọng, nhiều việc trọng đại của Tăng già đều thỉnh Ngài chứng minh.

Năm 1977 Hòa Thượng được cung thỉnh làm Giới sư tại Đại Giới đàn Khánh Anh (Long Xuyên),

Năm 1999 Hòa Thượng được cung thỉnh làm Tuyên Luật Sư tại Đại Giới đàn Liễu Thiền (Cần Giuộc),

Năm 2008 Hòa thượng được cung thỉnh làm Giới sư tại Đại Giới đàn Huệ Lưu chùa Phổ Quang (TP.Hồ Chí Minh) và là Hòa thượng Chứng minh cho nhiều trường hạ ở TP.Hồ Chí Minh,

Năm 2010 Hòa thượng được cung thỉnh làm Giới sư tại Đại Giới đàn Viên ngộ chùa Kim Cang (Long An),

Năm 2010 Hoà thượng được cung thỉnh làm Hoà thượng Đường Đầu tại Đại Giới đàn Cam Lộ (Gia Lai),

Năm 2011 Hoà thượng được cung thỉnh làm Hoà thượng Đường Đầu tại Đại Giới đàn Hành Trụ chùa Huê Nghiêm (TP.Hồ Chí Minh),

Năm 2012 Hoà thượng được cung thỉnh làm Hoà thượng Đường Đầu tại Giới đàn Cam Lộ Phương Đẳng chùa Huệ Nghiêm (TP.Hồ Chí Minh),

Năm 2013 Hoà thượng được cung thỉnh làm Hoà thượng Đường Đầu tại Đại Giới đàn Quảng Đức chùa Huệ Nghiêm (TP.Hồ Chí Minh),

Năm 2015 Hoà thượng được cung thỉnh làm Hoà thượng Đường Đầu tại Đại Giới đàn Hiển Kỳ chùa Phước Bảo (Long An),

Năm 2015 Hoà thượng được cung thỉnh làm Hoà thượng Đường Đầu tại Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ chùa Minh Thành (Gia Lai),

Năm 2015 Hoà thượng được cung thỉnh làm Hoà thượng Đường Đầu tại Đại Giới đàn Trí Đức chùa Huệ Nghiêm (TP.Hồ Chí Minh),

Năm 2016 Hoà thượng được cung thỉnh làm Hoà thượng Đường Đầu tại Đại Giới đàn Bồ-tát Quảng Đức chùa Long Sơn (Nha Trang, Khánh Hoà).

Hòa thượng là bực thiền gia thạc đức làm sao tán thán cho đủ công đức của Ngài. 91 năm trụ thế, 71 mùa hạ lạp, sau thời gian ngắn biểu hiện bệnh duyên và được sự quan tâm chăm sóc của các y bác sĩ, Hòa thượng đã an nhiên thâu thần viên tịch vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 23/10/2017 (nhằm ngày 4 tháng 9 năm Đinh Dậu). Kính nguyện giác linh Hòa thượng thượng phẩm thượng sanh, Cao đăng Phật quốc.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Hoàng Phương