Sáng ngày 3-8, môn đồ tứ chúng đã trang nghiêm tưởng niệm lễ húy kỵ cố Ni trưởng Thích nữ Như Hòa, nguyên Ủy viên HĐTS, nguyên Ủy viên MTTQVN TP.HCM, viện chủ chùa Từ Hạnh (Q.Bình Tân).

Thể hiện sự trân trọng và ghi nhận về công đức, đạo hạnh của cố Ni trưởng viện chủ chùa Từ Hạnh khi còn tại thế, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã quang lâm thắp hương tưởng niệm Giác linh cố Ni trưởng.

Tháp tùng có Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên TT HĐTS, Phó Ban Trị sự PG TP; Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó Trưởng Ban kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp PG TP; Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Phó Trưởng ban TT Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương; Đại đức Thích Minh Ân, Trụ trì chùa Minh Đạo.

Tại Giác linh đường, chư Tôn đức thành kính dâng hương tưởng niệm, và nhất tâm cầu nguyện Giác linh Ni trưởng Thích nữ Như Hòa được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh. Sau đó, Hòa thượng Chủ tịch tận tay chăm trà cúng dường Giác linh Ni trưởng.

Tại đây, Ni chúng chùa Từ Hạnh đã cung kính đảnh lễ tri ân công đức của Hòa thượng Chủ tịch và chư Tôn đức hiện tiền chứng minh trong lễ tưởng niệm ngày viên tịch của Ân sư.

Đăng Huy