Sáng ngày 3-6 (mùng 5-5 nhâm dần), Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, cùng chư Tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS, môn đồ tứ chúng tổ đình Phật Bửu đã tham dự lễ tưởng niệm 46 năm ngày viên tịch của Hòa thượng Thích Minh Trực, Tổ sư khai sáng pháp môn Thiền Tịnh Đạo Tràng.

Quang lâm Giác linh đường, chư Tôn giáo phẩm Hòa thượng HĐCM, HĐTS, chư Tôn đức Tăng Ni thành kính dâng hương cúng dường Giác linh cố Hòa thượng Thích Minh Trực, đồng thực hiện khi thức tưởng niệm ngày húy kỵ của Hòa thượng,Tổ khai sơn Tổ đình Phật Bửu, khai sáng pháp môn Thiền Tịnh Đạo Tràng. Tại đây, chư Tôn đức đảnh lễ tri ân công đức của cố Hòa thượng đối với đạo pháp và dân tộc.

Hòa thượng Thích Minh Trực, pháp húy Chơn Như, thế danh là Võ Văn Thạnh, tự Trương Văn Học, sinh năm Ất Mùi (1895), tại xã Phước Vân, tổng Lộc Thành Thượng, tỉnh Chợ Lớn (cũ), nay là xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Năm 29 tuổi (1924), Ngài xuất gia tại chùa Tam Tông, sau đó sáng lập Tam Tông Miếu – Minh Lý Thánh Hội và tham gia các phong trào chấn hưng Phật giáo. Năm 1948, Ngài khai sơn Tổ đình Phật Bửu Thiền Tịnh Đạo Tràng. Ngài hiển dương pháp môn Thiền Tịnh song tu và được lưu truyền rộng rãi cho đến ngày nay.

Những bộ kinh được Ngài dịch ra Việt ngữ như: Nhựt Tụng, Pháp Bảo Đàn, Duy Ma Cật, Đại Viên Giác, Đốn Ngộ Nhập Đạo, Di Đà, Hồng Danh, Phổ Môn, Bát Nhã Tâm Kinh và sáng tác Lễ Bổn, Tham Thiền Bửu Sám, Thiền Tịnh Chơn Ngôn, Xuân Di Lặc và một số các thi kệ, liễn đối ở các tự viện.

Năm 1963, Ngài là Cố vấn Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo, lãnh đạo giáo phái Thiền Tịnh Đạo Tràng đứng chung với 11 tổ chức Phật giáo miền Nam, đấu tranh chống chính sách kỳ thị, đàn áp Phật giáo của chế độ Ngô Đình Diệm. Năm 1964, thành lập Tổng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ngài được chư tôn Hòa thượng lãnh đạo Tổng Giáo hội suy tôn lên ngôi vị Pháp chủ.

Ngày mồng 5 tháng 5 năm Bính Thìn (2.6.1976), Ngài đã an nhiên thị tịch vào lúc 20 giờ sau thời kinh Di Đà. Ngài trụ thế 82 tuổi, hưởng 52 tuổi đạo. Sau khi trà tỳ, xá lợi Ngài được tôn trí vào các bảo tháp ở Tổ đình Phật Bửu ở quận 3, Phật Bửu Tự Hóc Môn và Phật Bửu Tự Phước Vân.

Đăng Huy