PSO – Theo giới luật đức Phật chế định và truyền thống An cư Kiết hạ của chư Tăng Ni, sáng ngày 19/8/2021 (nhằm ngày 12/7 năm Tân Sửu), tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh (chùa Lưỡng Xuyên, phường 1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) chư Tăng trong tỉnh đã y cứ theo Tỳ ni Luật tạng làm lễ tác pháp tự tứ, kết thúc khóa An cư Kiết hạ PL.2565 – DL.2021.

Chứng minh và tham dự có HT. Thích Trí Minh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó thiền chủ kiêm Hóa chủ hạ trường; HT. Thích Huệ Pháp – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự tỉnh, Thiền chủ hạ trường; ĐĐ. Thích Tâm Khiết – Chánh Thư ký BTS tỉnh cùng chư Tôn đức trong Ban chức sự hạ trường và 30 vị chư hành giả an cư tại tổ đình Lưỡng Xuyên.

Thời gian ba tháng An cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới-Định-Tuệ, đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học. Năm nay, do ảnh hưởng của Đại dịch COVID-19 nên các hoạt động của Trường hạ không thể diễn ra theo truyền thống hàng năm, chư Tăng, Ni các tự viện thực hiện an cư tại chổ theo sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội và Thường trực Ban Trị sự tỉnh Trà Vinh.

Sau khi đảnh lễ chư vị Tổ sư tại tổ đường, trước đại hùng bửu điện, trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, chư Tôn đức đã niêm hương bạch Phật, làm lễ tác pháp tự tứ, kết thúc khóa An cư Kiết hạ. Chư hành giả đã lần lượt tác pháp đối thú tự tứ, tự kiểm điểm lại bản thân sau ba tháng an cư vừa qua nhằm thúc liễm thân tâm, tinh tấn trong tu học.

Dịp này ĐĐ. Thích Tâm Khiết đã thay mặt Phật tử đạo tràng chùa Phật Tâm và gia đình Phật tử Từ Vân dâng lời tác bạch cúng dường trai Tăng lên chư Tôn thiền đức và chư hành giả an cư đồng thời vấn an sức khỏe đến chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa và toàn thể chư hành giả an cư, chúc hành giả thân tâm thanh tịnh để tinh tấn tu tập sau khi trở về trú xứ.

Thay mặt cho Ban chức sự hạ trường, HT. Thích Huệ Pháp – Thiền chủ hạ trường đã có đôi lời đạo từ tán thán việc làm ý nghĩa của ĐĐ. Thích Tâm Khiết và quý Phật tử cũng như sự giúp đỡ của Hòa thượng Thích Trí Minh – Trụ trì tổ đình Lưỡng Xuyên, Hóa chủ hạ trường trong thời gian an cư đã luôn hỗ trợ cho chư hành giả được thuận tiện trong việc tu học. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho mọi người được an lạc, luôn tinh tấn tu học trong chánh pháp và cầu cho dịch bệnh sớm được tiêu trừ, người dân được an cư lạc nghiệp.

Thanh Minh