PSO – Được sự chấp thuận của thường trực BTS Phật giáo tỉnh Trà Vinh cùng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh. Sáng ngày 26/2/2023, Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Trà Vinh đã trang nghiêm long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam tại chùa Liên Hoa, phường 5, thành phố Trà Vinh.

Quanh cảnh buổi lễ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thích Viên Minh, HT. Thích Tâm Linh, HT. Thích Phước Minh – Đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Trí Minh – Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; HT. Thích Huệ Pháp – Uỷ viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật tỉnh cùng chư Tôn đức trong BTS Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Ni PBNG tỉnh và đông đảo quý Phật tử đồng tham dự.

Chư Tôn đức chứng minh

Đại diện chính quyền có bà Kiên Thị Minh Nguyệt – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; bà Nguyển Thị Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh; ông Lê Văn Tịnh – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng các cấp chính quyền địa phương sở tại.

Trong giây phút lắng đọng, NS. Thích Nữ Như Thức – Trưởng PBNG GHPGVN tỉnh đã thay mặt Phân ban Ni giới tỉnh cung tuyên tiểu sử Đức Thánh Tổ Ni Kiều Đàm Di ôn lại truyền thống quý báo, lịch sử, hành trạng của Đức Thánh Tổ Ni Kiềm Đàm Di bằng đôi chân trần vượt ngàn dậm xa đến đảnh lễ cầu đạo giải thoát với Đức Phật và công lao to lớn của ngài A – Nan đã xin Phật cho thành lập Tăng đoàn Ni giới đầu tiên. Công hạnh của Đức Thánh Tổ Ni luôn là tấm gương sáng cho tất cả Ni Chúng noi theo.

NS. Thích Nữ Như Thức cung tuyên tiểu sử Đức Thánh Tổ Ni Kiều Đàm Di

Tiếp đến NS. Thích Nữ Diệu Hiền, đã đại diện Ni chúng dâng lời hoài niệm tưởng nhớ đến công ơn của Đức Thánh Tổ Ni Kiều Đàm Di, nguyện tiếp nối công hạnh của ngài cùng chư Ni tiền bối hữu công, tinh tấn tu học, phụng sự đạo pháp.

NS. Thích Nữ Diệu Hiền dâng lời hoài niệm

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Phước Minh đã tán thán tấm lòng hiếu hạnh của toàn thể chư Ni trong tỉnh khi biết nhớ đến cội nguồi cùng công hạnh của Đức thánh tổ Ni cùng chư Ni tiền bối hữu công. Hòa thượng cũng có lời sách tấn đến chư tôn đức Ni, đặc biệt là các vị Ni trẻ cần lấy tấm gương sáng của Đức Thánh Tổ Ni Kiềm Đàm Di, tinh tấn tu tập, dấng thân phụng sự đạo pháp, dân tộc để tiếp bước tiền nhân làm rạng ngời mạng mạch Phật pháp. Đây cũng là tâm nguyện của các bậc tiền nhân đi trước muốn gửi gấm. Mong rằng chư Ni tỉnh nhà hãy đồng tâm, hòa hợp cùng nhau xây dựng và phát triển ngôi nhà Phật pháp ngày càng lớn mạnh, huy hoàng hơn.

HT. Thích Phước Minh ban đạo từ

Cuối buổi lễ trước tôn tượng Đức Thánh tổ Ni Đại Ái Đạo, chư Tôn đức trong BTS Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức Ni PBNG tỉnh đã thành kính dâng hương cúng dường, xướng lễ tưởng niệm và tri ân công đức Tổ sư, người khởi nguồn mạch sống tâm linh cho Ni giới, đồng thời húy kỵ chư vị tiền bối Ni hữu công Ni đã viên tịch, nương theo hành trạng lớn lao của các Ngài để tiếp tục phụng sự chúng sanh và xây dựng phát triển Ni giới Việt Nam.

chư Tôn đức dâng hương tưởng niệm

Buổi lễ khép lại sau phần phát biểu cảm tạ của NS. Thích Nữ Huệ Chơn – Phó trưởng Ban Thường trực PBNG tỉnh, cảm niệm và tri ân quý chư Tôn đức cùng quý quan khách khi đã quang lâm trở về tham dự cho buổi lễ thêm thập phần viên mãn.

NS. Thích Nữ Huệ Chơn phát biểu cảm tạ

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Thanh Minh