PSO – Sáng ngày 8/8/2022, Ban chức sự Hạ trường Ni chùa Liên Hoa (P.5, TP. Trà Vinh) đã trang nghiêm cử hành lễ Tạ pháp mùa An cư kiết hạ PL. 2566.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thích Thích Trí Minh – UV HĐTS, Phó Trưởng Ban thường trực BTS Phật giáo tỉnh; HT. Thích Huệ Pháp – Phó BTS kiêm Trưởng Ban Tăng Sự Phật giáo tỉnh; TT. Thích Phước Nguyên – Phó BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh; TT. Thích Tâm Khiết – Phó BTS kiêm Chánh thư ký BTS Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức trong BTS Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Ni, Ban chức sự hạ trường chùa Liên Hoa.

Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Minh Nhật – Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường 5 cùng đông đảo quý nam nữ Phật tử đồng tham dự.

Sau phần phát biểu khai mạc của NS. Thích Nữ Như Thức – Trưởng Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh, Phó Thiền chủ Hạ trường. SC. Thích Nữ Trung Thường đã thay mặt Ban điều hành Hạ trường chùa Liên Hoa báo cáo tổng kết 3 tháng An cư của chư Ni hành giả An cư. Trong 3 tháng an cư các vấn đề tu tập, học hành, sinh hoạt đều ổn định, đời sống và sức khỏe của chư Ni được quan tâm đúng mức. Trường hạ được các cấp giáo hội quan tâm, đặc biệt là chư Tôn đức giảng sư thăm viếng, thuyết giảng, sách tấn huân tu, khích lệ tinh thần tu học cho chư Ni trong 3 tháng.

NS. Thích Nữ Như Thức phát biểu khai mạc

Thay mặt cho chư Ni hành giả An cư, SC. Thích Nữ Thức Hạnh đã dâng lời tác bạch tri ân đến chư Tôn đức trong BTS tỉnh đã tạo thiện duyên cho chư Ni có nơi tu học, thúc liễm thân tâm. Nguyện nghe theo lời dạy của quý ngài cùng nhau đoàn kết hòa hợp, phát huy khả năng trí tuệ để phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Dịp này Phân Ban Ni giới tỉnh Trà Vinh cũng đã trao tặng giấy khen và bằng tuyên dương công đức cho SC. Thích Nữ Trung Thường – trụ trì chùa Liên Hoa cùng quý Phật tử, trong thời gian qua đã luôn quan tâm đến chư Ni hành giả An cư cũng như sự hộ trì của quý Phật tử.

Thay mặt cho Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh, HT. Thích Huệ Pháp đã có lời sách tấn đến chư Ni hành giả an cư cần luôn tinh tấn tu học, nghiêm trì giới luật trên tinh thần lục hòa cộng trụ, mong rằng chư Ni hành giả an cư sẽ luôn vì sự nghiệp hoằng dương Đạo pháp, lấy giáo pháp của Đức Phật làm kim chỉ nam dẫn đường và hành đạo, thực hiện tốt trách nhiệm của vị sứ giả Như Lai.

Ban đạo từ tại buổi lễ HT. Thích Trí Minh đã có lời tán thán công đức của ban chức Hạ trường cũng như đánh giá cao về ý thức tu học, chấp hành giới luật, thanh quy của các hành giả. Đồng thời Hòa thượng cũng có lời sách tấn đến các hành giả khi trở về trụ xứ cố gắng gìn uy nghi, giữ nghiêm giới luật, phát triển Phật giáo tại địa phương, với tinh thần “Đạo Pháp đồng hành cùng dân tộc”.

Thanh Minh