PSO – Sáng ngày 13/10/2022, Đoàn phân Ban Ni giới Trung Ương do NT. Thích Nữ Như Như – Phó Trưởng Phân Ban Ni giới Trung Ương làm trưởng đoàn đã trở về chùa Liên Bửu thắp hương kính viếng tang lễ Cố NT. Thích Nữ Bửu Lý tân viên tịch, tại chùa Liên Bửu ấp Qui Nông A, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Cùng đi với đoàn còn có NT. Thích Nữ Từ Nhẫn; NT. Thích Nữ Như Huệ – Đồng Phó Trưởng Phân Ban Ni giới Trung Ương; NT. Thích Nữ Như Lộc – Thủ quỹ Phân Ban Ni giới Trung Ương; SC. Thích Nữ Huệ Đức – Phó Thư ký Phân Ban Ni giới Trung Ương cùng chư Tôn đức Ni Phân Ban Ni giới Trung Ương và Phân Ban Ni giới TP. HCM đồng tham dự.

 

Đón tiếp đoàn có NT. Thích Nữ Như Thiền; NT. Thích Nữ Sâm Liên – Đồng Chứng minh Phân Ban Ni giới tỉnh Trà Vinh cùng chư Tôn đức Ni trong Phân Ban Ni giới tỉnh và môn đồ pháp quyến

Trước Giác linh đường, NT. Thích Nữ Như Như đã thay mặt cho Đoàn phân Ban Ni giới Trung ương bày tỏ niềm thương tiếc đối với Phân Ban Ni giới tỉnh nhà cùng môn đồ Pháp quyến. Đồng thời Ni trưởng cũng có đôi lời hồi tưởng về công hạnh và đạo nghiệp của Cố Ni Trưởng Thích Nữ Bửu Lý  – Nguyên Ủy viên Phân Ban Ni giới Trung ương, Chứng minh Phân Ban Ni giới tỉnh Trà Vinh, viện chủ chùa Liên Bửu khi còn tại thế, cố Ni Trưởng đã dành một đời dấn thân cho sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, giáo dục cho hậu thế không ngưng nghỉ cũng như thực hành hạnh bố thí cả một đời với đức hạnh khiêm cung, Người luôn hoà nhã gần gũi với Tăng ni Phật tử.

Tại Giác linh đường, trước kim quan và di ảnh của Cố Ni Trưởng, chư Tôn đức Ni Phân Ban Ni giới Trung Ương đã đốt nén tâm hương cúng dường Giác linh cố Ni Trưởng. Đồng thời, kính nguyện Giác linh Ni Trưởng được Cao đăng Phật quốc, về cõi Ta bà. Tiếp đó, đoàn đã hữu nhiễm kim quan bày tỏ kính tiếc lên Giác linh cố Ni Trưởng Thích Nữ Bửu Lý , đồng thời lưu lại đôi dòng truy niệm nơi Sổ tang.

Chiều cùng ngày môn đồ Pháp quyến cố Ni Trưởng Thích Nữ Bửu Lý đã trang nghiêm cử hành Lễ thỉnh Giác linh Cố Ni trưởng từ chùa Liên Bửu (xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành) về Liên Quang Thiền Viện (P4, TP. Trà Vinh) bạch Phật và yết Tổ.

Với hạnh đức khiêm cung từ bi hòa nhã, Ni trưởng được Tăng Ni và Phật tử gần xa cảm mến, là tòng lâm thạch trụ, là bậc mô phạm, là tấm gương sáng cho hàng hậu học noi theo.

Công hạnh đã mãn, Ni Trưởng đã thuận thế vô thường thâu thần viên tịch đúng vào lúc 18 giờ 15 phút, ngày 13 Tháng 9 năm Nhâm Dần ( nhằm ngày 8/10/2022), trụ thế 85 năm, 54 năm hạ lạp. Lễ truy niệm được cử hành vào  lúc 14 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2022 (nhằm ngày 19 tháng 9 năm Nhâm Dần) sau đó cung tống kim quan Ni trưởng nhập bảo tháp tại chùa Liên Bửu.

Thanh Minh