PSO – Theo chương trình Đại Giới đàn Lưu Đoan, vào lúc 14h chiều ngày 11/10/2022, Ban Tổ chức Đại Giới đàn đã đến chùa Như Pháp (ấp Bến Cát, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) làm lễ rước di ảnh cố Trưởng lão HT.Thích Lưu Đoan (tôn danh được lấy làm tôn hiệu của Đại giới đàn), Nguyên UV HĐTS, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Trà Vinh.

Quang lâm chùa Như Pháp có chư Tôn đức thường trực BTS Phật giáo tỉnh, Ban Kiến đàn, chư Tôn đức các Tiểu ban, Ban nghi lễ Phật giáo tỉnh Trà Vinh do TT. Thích Minh Nhựt – Phó BTS kiêm trưởng Ban nghi lễ GHPGVN tỉnh làm Sám chủ.

Nơi trú xứ của cố HT.Thích Lưu Đoan, chư Tôn đức Ban Kiến đàn đã thành kính dâng hương bạch Phật, tác bạch cung thỉnh Pháp tướng của cố Hoà thượng tại chùa Như Pháp trở về tôn trí tại Đại giới đàn chùa Lưỡng Xuyên.

Chuông trống Bát-nhã liên hồi vang lên trong không gian Giới đàn trang nghiêm, giới tử thanh tịnh, thành kính năm vóc sát đất để cung đón Ban Kinh sư cung thỉnh di ảnh. Sau khi di ảnh của HT.Thích Lưu Đoan được tôn trí trang trọng tại Tổ đường, chư Tôn đức Ban kiến đàn cùng đại chúng đã nhất tâm đảnh lễ trước Giác linh cố Hoà thượng Thích Lưu Đoan – tôn danh Đại Giới đàn. Theo đó, chư Tôn đức Ni và các giới tử (chùa Liên Hoa) cũng lần lượt tiến về lễ trường, để nhận di ảnh cố HT. Thích Lưu Đoan, cung thỉnh về Giới trường trực thuộc để làm lễ tấn đàn truyền giới.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Thanh Minh